De gemeente is al enkele jaren bezig met een complete renovatie van haar begraafplaatsen. Zo kampt het Ginste-kerkhof al jaren met zware wateroverlast, vandaar dat een aangepaste nieuwe riolering en drainage een belangrijk aandeel in de werken zou worden.
...

De gemeente is al enkele jaren bezig met een complete renovatie van haar begraafplaatsen. Zo kampt het Ginste-kerkhof al jaren met zware wateroverlast, vandaar dat een aangepaste nieuwe riolering en drainage een belangrijk aandeel in de werken zou worden. "De update van een kerkhof valt niet te vergelijken met de heraanleg van bijvoorbeeld een weg", legt schepen van Openbare Werken Olivier De Marez uit. "Hier moet rekening gehouden worden met grondconcessies waarvan de termijn moet gerespecteerd worden en die graven liggen ook niet altijd gegroepeerd. Er deed zich op het kerkhof een opportuniteit voor, waardoor we een deel van het kerkhof konden vrijmaken voor heel specifieke werken." "De werken die nu zijn aangevat, bestaan uit de volledig heraanleg van de toegangsweg vanaf de Grotstraat en ook het centraal aanlooppad wordt volledig vernieuwd. Aan de buitenkanten van het kerkhof wordt een volledig drainage met grind aangelegd met bovenop een wandelpad. Er wordt eveneens van de gelegenheid gebruik gemaakt om twee columbariumelementen te plaatsen en er is ook plaats vrijgekomen voor vijf urnekelders. De sokkels voor de columbariumelementen worden nu gegoten. Pas later worden die elementen op hun plaats gebracht.""Misschien nog een detail: de centrale toegangsweg zal niet uitgevoerd worden in kasseien zoals oorspronkelijk voorzien, maar wel in Indische gres platines omdat lopen op kasseien niet makkelijk is. Platines zijn dat wel. Ten slotte wordt ook de gracht op het einde van het kerkhof geherprofileerd,zodat wateroverlast samen met de nieuw aangelegde drainage tot het verleden behoort." De werken aan de twee kerkhoven kosten 320.000 euro inclusief btw.(CLY)