Wat als het coronavirus uitbreekt in West-Vlaanderen?

© Getty Images
Stefan Vankerkhoven

Wat als het coronavirus Covid-19 uitbreekt in een West-Vlaams dorp? Welk actieplan treedt dan in voege? Is onze overheid voldoende voorbereid op zo’n rampscenario? Onze redactie polst bij de experten. “Een lockdown, zoals in twaalf Italiaanse dorpjes, is niet aangewezen”, zegt Jan Eyckmans van de FOD Volksgezondheid.

Stel nu eens dat meerdere inwoners van een West-Vlaams dorp besmet raken met het coronavirus. Wat gebeurt er dan? Het scenario is niet denkbeeldig, gezien maandagmorgen 2 maart zes nieuwe gevallen van besmetting in ons land bekend raakten. Allemaal Belgen die uit vakantie in Noord-Italië kwamen. Voor zover wij konden achterhalen, is er nog geen West-Vlaming bij.

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid coördineert alle acties in verband met het coronavirus. Bijgevolg verwijzen de lokale overheden naar deze diensten. Dat doet ook provinciegouverneur Carl Decaluwé: “Ik fungeer in deze materie louter als tussenpersoon: de dispatching tussen FOD Volksgezondheid en de West-Vlaamse gemeentebesturen.”

Jan Ecykmans, woordvoerder FOD-volksgezondheid, stelt: “Zoals verwacht is het aantal besmettingen na de krokusvakantie verhoogd. Zondagnacht zijn 140 stalen genomen van Belgische vakantiegangers die terugkeerden uit Noord-Italië en zich wat ziekjes voelden. Zes van hen hebben positief getest op het coronavirus. Ze vertonen alle zes lichte symptomen : een beetje koorts, en snotneus en wat keelpijn. Ze zijn geïsoleerd en worden verzorgd.”

Lichte symptomen

“Stel nu dat een aantal mensen uit eenzelfde West-Vlaams dorp gelijkaardige symptomen vertonen, wat dan? Hoewel onze labo’s zeer snel werken, duurt het minimum een viertal uren eer de resultaten van geteste stalen bekend zijn. Van zodra er zekerheid is over een positieve test, worden de mensen verwittigd door gespecialiseerde artsen van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Zij hebben de nodige expertise, ze doen vaak hetzelfde bij zware griep of mazelen.”

“Er wordt nagegaan of er ook andere familieleden besmet zijn. Wie slechts lichte symptomen heeft, kan best in alle rust thuis herstellen. Wie veel zorgen nodig heeft, wordt in een ziekenhuis opgenomen. In de daartoe aangewezen ziekenhuizen in Brussel (Saint-Pierre) of Antwerpen (UZA). Indien die volzet zijn, kan dat in om het even welk ziekenhuis. Al onze ziekenhuizen zijn erop voorzien, het personeel weet hoe ze met besmettelijke zieken moet omgaan en heeft aangepaste kledij, zoals mondmaskers en handschoenen. Op dat vlak is er geen verschil met een zware wintergriep.”

Geen lockdown

“Stel dat er in eenzelfde dorp meerdere besmettingshaarden zijn: mensen die geen contact met elkaar hadden, blijken besmet. Dan isoleren en verzorgen we die ook, en proberen we in kaart te brengen met wie ze wel contact hadden, in een poging om de epidemie in te dijken. De belangrijkste opdracht is die mensen goede zorgen te geven. Een lockdown van een West-Vlaams dorp lijkt mij absoluut zinloos. In tegenstelling tot de afgezonderde Italiaanse bergdorpjes, kun je ook West-Vlaanderen een ‘verstedelijkt’ gebied noemen. Want de mensen uit een klein dorp gaan naar de stad werken en kunnen dus daar anderen besmetten. Het is niet zo dat zij van de buitenwereld afgescheiden zijn.”

Op een bepaald moment zal fase 3 intreden. Maar dat is een beslissing die de federale regering en het nationaal crisiscentrum moeten nemen, na advies van de experten”, aldus Jan Eyckmans.

Fase 3

Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid, zegt: “We zoeken bij een besmetting altijd nog naar een mogelijke link tussen de patiënten: zijn ze lid van dezelfde voetbalploeg, hebben ze samen vergaderd? Zijn ze naar eenzelfde buitenlandse bestemming geweest?”

Als er verschillende besmettingen op verschillende plaatsen zijn, die niet meer te traceren zijn zal de federale overheid inderdaad Fase 3 uitroepen. Dat houdt in dat de patiënten zo goed mogelijk verzorgd worden en dat er bepaalde evenementen afgelast worden.”

Dat kan gaan tot het tijdelijk sluiten van scholen, het uitstellen van voetbalwedstrijden en concerten. Maar geen lockdown. Want door hun hobby of werk in een andere stad hebben besmette personen al interactie gehad met mensen in de omliggende gemeenten of andere steden. Ik herhaal het : fase 3 komt pas in voege, als we niet meer kunnen traceren hoe mensen besmet geraakt zijn. In die fase zijn we nog niet aanbeland”, besluit Joris Moonens.

Provinciegouverneur Carl Decaluwé voegt er nog aan toe: “In feite kun je de toestand een beetje vergelijken met de Mexicaanse griep enkele jaren geleden. Alleen moest ik toen niet alleen de West-Vlaamse burgemeesters briefen over de maatregelen die de FOD Volksgzondheid neemt. Maar als gouverneur kon ik er ook voor zorgen dat er medicatie uitgedeeld werd aan patiënten. Voor het coronavirus is er nog altijd geen remedie gevonden.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.