"Echt voorbereid is men nooit op een dergelijke ramp zoals in Parijs is gebeurd", zegt Geert Desender, die samen met Fons De Backere postoverste is van de brandweerpost Roeselare. "Wij oefenen vaak om mensen te redden uit brandende gebouwen en daar horen ook hoge gebouwen zoals flatgebouwen of kerken bij. Maar wanneer bijvoorbeeld een kerktoren in brand zou staan dan zouden we ons in de eerste plaats focussen op het beveiligen van de omgeving. Onze ladderwagen reikt 32-34 meter hoog en de waterstraal kan misschien tien meter hoger geraken. Alles wat brandt boven de 45 meter is voor ons dus niet meer bereikbaar vanaf de grond met de ladderwagen. Het zou er dus op neer komen om een brandende toren proberen zo gecontroleerd mogelijk te laten neervallen zonder slachtoffers in de omliggende woningen."
...