"Echt voorbereid is men nooit op een dergelijke ramp zoals in Parijs is gebeurd", zegt Geert Desender, die samen met Fons De Backere postoverste is van de brandweerpost Roeselare. "Wij oefenen vaak om mensen te redden uit brandende gebouwen en daar horen ook hoge gebouwen zoals flatgebouwen of kerken bij. Maar wanneer bijvoorbeeld een kerktoren in brand zou staan dan zouden we ons in de eerste plaats focussen op het beveiligen van de omgeving. Onze ladderwagen reikt 32-34 meter hoog en de waterstraal kan misschien tien meter hoger geraken. Alles wat brandt boven de 45 meter is voor ons dus niet meer bereikbaar vanaf de grond met de ladderwagen. Het zou er dus op neer komen om een brandende toren proberen zo gecontroleerd mogelijk te laten neervallen zonder slachtoffers in de omliggende woningen."
...

"Echt voorbereid is men nooit op een dergelijke ramp zoals in Parijs is gebeurd", zegt Geert Desender, die samen met Fons De Backere postoverste is van de brandweerpost Roeselare. "Wij oefenen vaak om mensen te redden uit brandende gebouwen en daar horen ook hoge gebouwen zoals flatgebouwen of kerken bij. Maar wanneer bijvoorbeeld een kerktoren in brand zou staan dan zouden we ons in de eerste plaats focussen op het beveiligen van de omgeving. Onze ladderwagen reikt 32-34 meter hoog en de waterstraal kan misschien tien meter hoger geraken. Alles wat brandt boven de 45 meter is voor ons dus niet meer bereikbaar vanaf de grond met de ladderwagen. Het zou er dus op neer komen om een brandende toren proberen zo gecontroleerd mogelijk te laten neervallen zonder slachtoffers in de omliggende woningen.""In Roeselare vormen de kerken de grootste risico's voor ons. Het zijn niet alleen hoge gebouwen maar vaak ook oude gebouwen met heel veel hout in de torens en de hoofdbeuk. Er is ook geen compartimentering zodat een mogelijke brand kan geïsoleerd worden. Daarom is het van groot belang dat er ingezet wordt op preventie en snelle detectie. Indien een brand zeer snel wordt ontdekt dan zijn haspelaansluitingen boven in de toren natuurlijk een pluspunt. Maar indien de toren brandt dan zijn die aansluitingen niet bruikbaar want dan kunnen de brandweermannen toch niet naar boven.""Jaren geleden hebben we in Roeselare een brand gehad in het restaurant Orchidee op de bovenste verdieping van het gelijknamige appartementenblok. Maar dat is anders dan een kerktoren. In een flatgebouw zijn er beveiligde gangen en trappen en kunnen we met de manschappen veel hoger geraken. En wanneer er in een kerk of kerktoren een klein brandje is, dan zullen wij alles proberen om de brand te blussen of toch snel onder controle te krijgen. Wanneer een kerktoren, met de vele houten balken, in brand staat en het is een uitslaande brand, is het meestal onmogelijk om de toren te redden. Wij gaan dan ook de levens van onze mensen niet op het spel zetten door hen de kerk of de toren in te sturen voor iets dat niet te vermijden valt. Als we met 50 brandweerlui de kazerne verlaten, willen we er ook met 50 terugkeren."Is ons erfgoed voldoende beveiligd tegen natuurrampen zoals een brand ? We vroegen het deken Renaat Desmedt. "Zo'n ramp als in Parijs doet je onmiddellijk nadenken over de eigen kerken natuurlijk. Al is de Sint-Michielskerk uiteraard niet te vergelijken met de Notre-Dame in Parijs.""Maar het is wel een goed idee om dat punt op de dagorde van de volgende vergadering van de kerkfabriek te plaatsen. Hoe kunnen we nog meer inzetten op preventie en op welke manier kunnen we mogelijke risico's verminderen. We moeten daar in alle rust eens over spreken. We moeten nu ook niet denken dat alle kerken opeens in brand zullen vliegen, hé. Angst is helemaal niet nodig." (PS/IB)