De bootwijding was een initiatief van wijlen Johan Demedts, die meteen de steun kreeg van pastoor Marnix Sabbe en later van pastoor Patrick Leenknecht. Na het overlijden van Johan Demedts leek deze traditie te verdwijnen, maar vijf jaar geleden herstelde havenmeester Stephaan Demedts de traditie van de bootwijding als eerbetoon aan zijn overleden vader Johan.
...