Het stadsbestuur dringt er op aan niet naar het recyclagepark te gaan indien dit echt niet anders kan en enkel het hoogstnodige mee te brengen. Aanpassingen en bijsturingen zijn tijdens de coronacrisis steeds mogelijk.

Het aantal bezoekers dat tegelijk binnen mag zal beperkt worden en persoonlijke contacten zoals het nakijken van een identiteitskaart gebeuren niet fysiek. Niets gaat van hand tot hand en de betalingen kunnen enkel elektronisch. Aanhangwagens en bestelwagens zijn niet toegelaten en elk bezoek is beperkt tot 15 minuten. Om de mix van verschillende leeftijden te vermijden worden de eerste twee uur voorbehouden aan zestigplussers. Aanvoer van asbestcement is verboden en de verkoop van compostartikelen is tijdelijk opgeschort.

Actuele informatie en openingsuren zijn te raadplegen op www.imog.be/corona.

(PPW/ foto PPW)

Het stadsbestuur dringt er op aan niet naar het recyclagepark te gaan indien dit echt niet anders kan en enkel het hoogstnodige mee te brengen. Aanpassingen en bijsturingen zijn tijdens de coronacrisis steeds mogelijk.Het aantal bezoekers dat tegelijk binnen mag zal beperkt worden en persoonlijke contacten zoals het nakijken van een identiteitskaart gebeuren niet fysiek. Niets gaat van hand tot hand en de betalingen kunnen enkel elektronisch. Aanhangwagens en bestelwagens zijn niet toegelaten en elk bezoek is beperkt tot 15 minuten. Om de mix van verschillende leeftijden te vermijden worden de eerste twee uur voorbehouden aan zestigplussers. Aanvoer van asbestcement is verboden en de verkoop van compostartikelen is tijdelijk opgeschort.Actuele informatie en openingsuren zijn te raadplegen op www.imog.be/corona. (PPW/ foto PPW)