Stéphanie De Waele is derdejaarsstudente Kinderverpleegkunde aan Hogeschool Vives in Kortrijk en studeert straks af. Het Berenproject was haar bachelorproef, waarbij kinderen kennis maakten met wat er allemaal gebeurt in een ziekenhuis wanneer je ziek bent of het slachtoffer bent van een ong...