Die werden uitgewerkt in vier werkgroepen en een stuurgroep gevormd door de verschillende politieke fracties. Een bondig overzicht:
...

Die werden uitgewerkt in vier werkgroepen en een stuurgroep gevormd door de verschillende politieke fracties. Een bondig overzicht:- Elke inwoner van Waregem die op 14 maart van dit jaar officieel in de stad woonde en er op 5 mei nog steeds was ingeschreven, ontvangt een Waregembon van 25 euro om aankopen te doen in de lokale handelszaken. De bon is geldig vanaf 12 juni tot 31 december. Hiervoor heeft de stad een budget van 1 miljoen euro voorzien.- Voor Waregemse zelfstandigen en ondernemingen in getroffen sectoren is een toelage van 750 euro voorzien. De aanvrager moet wel beantwoorden aan vier specifieke voorwaarden die terug te vinden zijn op www.waregem.be. Om die toelage aan te vragen is er een periode vastgelegd die loopt van 1 juli tot en met 31 augustus 2020. Deze periode kan verlengd worden als de toekenning of uitbetaling van de Vlaamse compensatiepremie (een van de vier voorwaarden) nog niet afgesloten is. Voorzien budget: 250 000 euro.- Er komt extra budget voor verenigingen in de vrijetijdssector. De stad conctacteert zelf de verenigingen. Voorwaarde is dat ze in 2020 moeten aangesloten zijn bij een Waregemse stedelijke adviesraad. Totaalbedrag: 250 000 euro.- Er zijn sociale steunmaatregelen voor kwetsbare gezinnen voorzien. Ook hiervoor is een budget van 250.000 euro beschikbaar. Voor bepaalde steunmaatregelen zal het Welzijnshuis (OCMW) contact opnemen met de betrokken gezinnen. Wie wenst te weten of hij/zij in aanmerking komt, moet bellen naar het Welzijnshuis: 056-62 98 30, elke werkdag van 9 tot 11.30 uur en van 14 tot 16.30 uur. Vanaf maandag 18 mei moeten bewoners, klanten van winkels en bezoekers weer parkeergeld betalen op plaatsen waar dit geldt. (DJW)