Op zondag 22 maart zou een team vrijwilligers vanuit woonzorgcentrum Sint-Camillus een groots wandelevent organiseren ten voordele van 'Victorkracht', de organisatie...

Op zondag 22 maart zou een team vrijwilligers vanuit woonzorgcentrum Sint-Camillus een groots wandelevent organiseren ten voordele van 'Victorkracht', de organisatie die geld inzamelt om de dure medicatie voor de kleine Victor, die lijdt aan de spierziekte SMA type 1, te kunnen betalen. Wandelclub De Guldenbergstappers en tal van organisaties zouden hier hun medewerking aan verlenen.Dinsdag kregen de organisatoren een negatief advies van de CRA - Coördinerend Raadgevend Arts - om het woonzorgcentrum als start- en aankomstplaats te gebruiken. Er werd in allerijl een oplossing gezocht en gevonden - de organisatie mocht de viptent van Gent-Wevelgem gebruiken -, maar die was van korte duur. Omwille van de strengere maatregelen in verband met corona werd uiteindelijk toch beslist om de wandeltocht af te gelasten. (EDB)