Go! Atheneum Calmeyn De Panne, het Annuntiata- Instituut en College Veurne, Go! Atheneum De Vierboete en Centrum Leren en Werken in Nieuwpoort werken al een aantal jaren projectmatig samen rond sociale thema's in de intergemeentelijke samenwerking (W)integratie, zoals binnen het project 'Vitesse hoger', dat gezinsarmoede aanpakt over de gemeentegrenzen heen. In dat kader is een vormingspakket uitgewerkt voor alle leerlingen van secundaire scholen onder de naam 'KR8IG' (Krachtig), bedoeld om leerlingen mentaal veerkrachtig te maken, hen sterk...

Go! Atheneum Calmeyn De Panne, het Annuntiata- Instituut en College Veurne, Go! Atheneum De Vierboete en Centrum Leren en Werken in Nieuwpoort werken al een aantal jaren projectmatig samen rond sociale thema's in de intergemeentelijke samenwerking (W)integratie, zoals binnen het project 'Vitesse hoger', dat gezinsarmoede aanpakt over de gemeentegrenzen heen. In dat kader is een vormingspakket uitgewerkt voor alle leerlingen van secundaire scholen onder de naam 'KR8IG' (Krachtig), bedoeld om leerlingen mentaal veerkrachtig te maken, hen sterker te maken. Dat gebeurt met ondersteuning van vzw Arktos om hen te helpen uit de armoedespiraal geraken of om te vermijden dat ze erin belanden. Daaraan is nu het project 'Wakosta?!' gekoppeld, een budgetbeurs waar laatstejaars van het middelbaar op een interactieve manier leren omgaan met geld. In het kader van het project 'Vitesse hoger' slaan de intergemeentelijke samenwerking (W)integratie, BudgetInZicht (BIZ) Centraal-West-Vlaanderen en de OCMW's, scholen en jongerenorganisaties uit regio Westkust de handen in elkaar. De Wakosta?-budgetbeurs dompelt een vierhonderdtal jongeren tussen 17 & 26 jaar onder in de verschillende aspecten van het zelfstandig wonen en de bijhorende financiële keuzes en gevolgen. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 1 op 8 leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs financieel risicogedrag vertoont. De financiële vaardigheden aanscherpen, een kritische instelling ten opzichte van reclame, sociale media enz. zijn belangrijke competenties om stevig op eigen benen te kunnen staan en een goede start te maken bij het zelfstandig beheren van het eigen budget.Het inleefparcours van de Wakosta?!-budgetbeurs focust om 5 belangrijke thema's waarbij de jongeren worden uitgedaagd om diverse uitgaven te doen én hun inkomsten onder controle te houden:· op eigen benen staan: kennismaking met de belangrijkste diensten waarop ze een beroep kunnen doen zodra ze zelfstandig wonen, met vormen van inkomens zoals leefloon, werkloosheidsuitkering...· wonen en energie: het huren/kopen van een studio/woning, de bijhorende kosten qua huurwaarborg, energiefactuur, ...· dagelijkse kost: voeding, producten voor hygiëne, mobiliteit· media: het kiezen van een smartphone en bijpassend abonnement · vrije tijd (hobby's) en onvoorziene omstandigheden.33 Leerkrachten, hulpverleners & jeugdwerkers uit Koksijde, De Panne, Veurne en Nieuwpoort werden opgeleid worden tot WAKOSTA?!-trainer. Zij begeleiden op hun beurt een vierhonderdtal jongeren gespreid over zo'n 80 budgetbeurssessies.Els Neyrinck, projectcoördinator armoedebestrijding, lijstte alle praktische info met contactgegevens van alle actoren op in een handige gids en werkinstrument, 'Recht-up'.(MVQ)