"Een kommeke doen was inderdaad een oud gebruik, vooral bij huisvrouwen", weet Christ, want hij vroeg info op bij heemkundige Jules Desmet. "Wanneer Wakkense dames vroeger voor een koffienamiddag samenkwamen (in het Wakkens noemt men dat nog steeds 'op koffiebal gaan', red.) slurpte men niet alleen steevast ...