Tussen 16 oktober en 31 maart leverden de stadsdiensten 3.385 akten en attesten af. De top 3 is de akte van geboorte (1.137), attest van samenstelling gezin (786) en attest van hoofdverblijfplaats (277). Sinds half oktober kan je van thuis uit akten en attesten aanvragen.
...

Tussen 16 oktober en 31 maart leverden de stadsdiensten 3.385 akten en attesten af. De top 3 is de akte van geboorte (1.137), attest van samenstelling gezin (786) en attest van hoofdverblijfplaats (277). Sinds half oktober kan je van thuis uit akten en attesten aanvragen. "980 attesten, net geen 30 procent, werden het afgelopen half jaar via het thuisloket op de website aangevraagd", vertelt schepen Dieter Deltour."Op maandbasis gaat het gemiddeld om 615 akten en attesten, waarvan 178 via het digitaal thuisloket." Aan het loket op het stadhuis wordt een gelijkaardig aantal attesten afgeleverd. "Het gaat allebei om een kleine 30 procent, waarbij het online loket nog iets meer aanvragen telt. Als je een akte of attest van thuis uit aanvraagt, krijg je het binnen enkele minuten afgeleverd in pdf-formaat en dat op ieder moment van de dag."Er is nog marge volgens de schepen. "Dit voorjaar nog willen we het uittreksel uit het strafregister, namelijk het attest van goed gedrag en zeden, via het digitaal thuisloket ontsluiten. Met extra producten en communicatie hopen we het thuisloket nog meer bekendheid te geven. Dankzij dit systeem slagen we erin om de aangevraagde akten en attesten automatisch af te leveren, zonder tussenkomst van een ambtenaar. De ene Ieperling doet de aanvraag liever van thuis uit en er is ook nog steeds de mogelijkheid om naar het loket te komen. Door de invoering van het online loket, is er snellere bediening in het stadhuis." (AP)