Wachtlijsten van zeven jaar voorsociale woningen in Kortrijk

Maxim Veys (foto AN)
Maxim Veys (foto AN)
Redactie KW

Een van de meest voor de hand liggende oplossingen voor het tekort aan huurwoningen, is het bouwen van extra sociale woningen. In Kortrijk lopen de wachtlijsten voor sociale woningen echter al op tot zeven jaar. Terwijl mensen op die wachtlijsten staan, worden ze intussen de private huurmarkt op gedwongen.

Nochtans doet Kortrijk het op vlak van sociale huisvesting een stuk beter dan veel andere steden en gemeenten. Dat blijkt uit een recente zogenaamde voortgangstoets om te zien wie het bindend sociaal objectief (BSO) naleeft. Dat BSO is in principe een vastgestelde termijn waarbinnen een gemeente een aantal sociale woningen moet bouwen. Hoeveel er dat precies zijn, wordt bepaald door de Vlaamse overheid.

“Helaas is het huidige BSO gebaseerd op metingen van 2007. Dus ook al doet Kortrijk het goed en bouwen we meer sociale woningen dan strikt genomen zou moeten, dan nog kan je je afvragen of dat voldoende is”, verzucht Maxim Veys (SP.A), Vlaams volksvertegenwoordiger en voorzitter van sociale huisvestingsmaatschappij Wonen Regio Kortrijk. “De huidige wachtlijsten worden niet in overweging genomen. Daar komt nog eens bij dat er binnen vier of vijf jaar een grote hervorming zit aan te komen voor de organisaties die sociale woningen beheren. In de toekomst zal er nog één organisatie actief mogen zijn op het grondgebied van elke stad. Velen van hen kijken nu dus nog even de kat uit de boom, want waarom zou je investeren in woningen waarvan je niet weet of je ze mag blijven beheren? De bouw en renovatie van sociale huurwoningen zal binnenkort dus stroppen, daar ben ik van overtuigd. En dat terwijl de nood hoger dan ooit is.” (AN)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.