Wordt er water vervoerd om het waterpeil in Zuid-West-Vlaanderen te doen dalen? Wordt een boot op zo'n manier proper gemaa...

Wordt er water vervoerd om het waterpeil in Zuid-West-Vlaanderen te doen dalen? Wordt een boot op zo'n manier proper gemaakt? Niets van dat alles. Bij rondvraag blijkt het een gangbare techniek in de scheepvaart. "Lege schepen vullen hun bak met water, zodat ze dieper liggen om onder lage bruggen te geraken", vertelt De Vlaamse Waterweg. "Zeker in Menen, waar we een van de laagste bruggen hebben én het waterpeil momenteel zeer hoog staat. Eenmaal de schepen wegvaren van de brug, gooien ze het water weer overboord en zetten ze hun tocht verder."Een wist-je-datje om straks aan de toog mee uit te pakken...