Aan de straatzijde valt de restauratie van de geklasseerde oude afspanning op, nu nog met witte voorgevel, maar straks in de oorspronkelijke kleur. Die authentieke peerdenposterij is vanaf pakweg 1830 het centrale punt van de vroegere paardenpost geweest. Het gebouw werd in 1829 opgetrokken. Als je door de naastliggende grote poort stapt, krijg je zicht op de rest van het project: de gloednieuwe, strakke assistentiewoningen, waarvan 21 flats met één of twee slaapkamers en één groepswoning voor vijf cliënten van Tordale.
...

Aan de straatzijde valt de restauratie van de geklasseerde oude afspanning op, nu nog met witte voorgevel, maar straks in de oorspronkelijke kleur. Die authentieke peerdenposterij is vanaf pakweg 1830 het centrale punt van de vroegere paardenpost geweest. Het gebouw werd in 1829 opgetrokken. Als je door de naastliggende grote poort stapt, krijg je zicht op de rest van het project: de gloednieuwe, strakke assistentiewoningen, waarvan 21 flats met één of twee slaapkamers en één groepswoning voor vijf cliënten van Tordale.Even een kleine tien jaar terug in de tijd. In september 2010 kochten vijf privé-investeerders het beschermde gebouw, de stallingen en het bijhorende erf: Geert Berlamont, Lode Waes, Philippe Desmet, Dirk Versavel en Joost Vanhaerents. Ze verenigden zich in de bvba De Peerdenposterij. Ze zijn de bouwheren van de 22 assistentiewoningen. Joost en zijn vrouw Siska Dezutter hebben het hoofdgebouw uit de vennootschap teruggekocht om het te laten restaureren en het vervolgens zo goed als gratis ter beschikking te stellen van De Beelderij, het artistieke atelier van Tordale dat zich nu in Lichtervelde bevindt. In september zal het zijn intrek nemen in De Peerdenposterij. Voor de restauratie van het gebouw kreeg Joost vanwege Vlaanderen een premie van 223.000 euro.Bij het ontstaan van België in 1830 werd De Peerdenposterij het centrale punt op de postwagenlijn Torhout-Brugge. Het gebouw staat vermeld op het kadasterplan uit die periode. In 1841 werden er stallen bijgebouwd en in 1892 verrees er een schuur op het erf. Enkel het hoofdgebouw werd later beschermd, op 10 oktober 2002. Toen de vijf investeerders het in 2010 kochten, was het gebouw echter totaal vervallen.Op de boven- en zolderverdiepingen van de afspanning onthullen zich juweeltjes uit vervlogen tijden. Zoals de spreukenkamer met op de muren volkswijsheden zoals 'Gauw gevrijd, dwaas getrouwd'. "Die kamer wordt in zijn oorspronkelijke staat hersteld", aldus Joost Vanhaerents (50), die met zijn gezin in de Oude Gentweg woont. "We hebben ontdekt dat er zich onder de muurschilderingen met de spreuken nog oudere teksten bevinden, eveneens gezegden. Die oudste versies zullen we in ere herstellen. Ook zullen Michiel Mestdagh en Jan De Corte twaalf hoofdstukjes schrijven met uitleg over de geschiedenis van De Peerdenposterij. Ze baseren zich daarvoor op een historische tekst van Hendrik Vandeginste, voorzitter van de geschied- en heemkundige kring Het Houtland. De hoofdstukjes zullen op bordjes in de lokalen van het gebouw te lezen zijn.""In het artistieke dagatelier De Beelderij van Tordale kunnen cliënten met een beperking zich creatief uitleven", licht Joost toe. "Ze zullen in De Peerdenposterij ook rust en ontspanning vinden. We zijn er trots op dat het een inclusieproject wordt, want op de gelijkvloerse verdieping van de gerestaureerde afspanning zal De Beelderij de bureauruimte, de keuken, de cafetaria, de ontspanningsruimte en het sanitair gebruiken samen met de mensen uit het achterliggende zorgproject de 22 assistentiewoningen dus. Zo is er veel ruimte voor interactie. Het wordt trouwens een open huis, waar iedereen vrij in en uit kan, onder meer om kennis te maken met de kunstenaars van De Beelderij. Laatstgenoemden zullen in de lokalen op de verdiepingen van het gebouw tekenen, schilderen en boetseren." "Ook krijgen de geïnteresseerden de kans om onder de leiding van een deskundige gids kennis te maken met dit unieke project, het waardevolle erfgoed en de rijke geschiedenis van De Peerdenposterij."Het is lang wachten geweest op de aanpassing van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Pas in 2016 werd het RUP Gitsstraat definitief vastgesteld en kon de uitwerking van het woon- en zorgproject achter De Peerdenposterij van start gaan.De assistentiewoningen werden ontworpen door architect en mede-investeerder Philippe Desmet en zijn vrouw Carmen Lammens. Het gaat in totaal om drie blokken, twee met twee bouwlagen en eentje met drie bouwlagen. Ze zijn onderling via passerellen met elkaar verbonden. De woningen hebben strakke lijnen, witte wanden, grote glaspartijen en mooie terrassen. De assistentiewoningen zijn bedoeld voor mensen vanaf 65 jaar. Er zijn er 21 met een oppervlakte van 48 tot 88 m², zowel voor alleenstaanden als voor koppels. De 22ste entiteit is een groepswoning die door Tordale werd gekocht in het kader van hun project zelfstandig wonen. Vijf cliënten met een verstandelijke beperking zullen er hun thuis hebben. Ze kunnen de oudere bewoners uit de assistentiewoningen helpen en vice versa. Echte inclusie dus.Thuisverpleegkundige Peter Lavens, die in de Vredelaan woont, werd door de investeerders gevraagd om als woonassistent de zorg voor de bewoners te coördineren."Onze doelgroep bestaat uit mensen die zorgeloos van hun pensioen willen genieten, maar wiens huis te groot geworden is en/of niet aangepast aan hun ontluikende fysieke beperkingen", zegt Joost Vanhaerents. "Of zij die hun eventuele eenzaamheid willen doorbreken, maar tegelijkertijd voldoende privacy willen behouden in hun flat. Via drukknoppen in de assistentiewoningen zal er een 24-uursservice mogelijk zijn. Er zijn momenteel nog zeven flats te koop. Ze worden volledig instapklaar geleverd, inclusief schilderwerk, verlichting en gordijnen. De minimumprijs bedraagt 187.500 euro. Kopen kan zowel voor eigen gebruik als om te investeren. Er kan ook een modelflat bezocht worden."Voor info: www.depeerdenposterij.be.