In 1974 gaf de Egemse priester Freddy Degeytere zijn job als leraar aan het VTI van Izegem op om naar El Tumbador in Guatemala te vertrekken om zo de situatie van de lokale koffieboeren te verbeteren. Hij stichtte daarvoor het centrum Los Reyes, waar eerst een klein revalidatiecentrum werd ingericht. Een aantal vrienden en oud-collega's steunden hem financieel en besloten in 2004 die steun te centraliseren in de vzw Triangulo.
...

In 1974 gaf de Egemse priester Freddy Degeytere zijn job als leraar aan het VTI van Izegem op om naar El Tumbador in Guatemala te vertrekken om zo de situatie van de lokale koffieboeren te verbeteren. Hij stichtte daarvoor het centrum Los Reyes, waar eerst een klein revalidatiecentrum werd ingericht. Een aantal vrienden en oud-collega's steunden hem financieel en besloten in 2004 die steun te centraliseren in de vzw Triangulo. "Sinds de oprichting van de vzw hebben we al heel wat bereikt", vertelt voorzitter Jean Pierre De Backere ons. "We begonnen met de installatie van een waterpomp die het centrum van water voorziet en jaarlijks een besparing van 30.000 euro oplevert. Nadien volgden een naaischool, werd het revalidatiecentrum verder uitgebouwd en kwam er een medisch centrum. We bouwden ook een kleuter-, lagere en lagere middelbare school uit, waar momenteel 15 leraars actief zijn en 210 leerlingen school lopen. Er werd ook een gebouw opgetrokken voor de ondersteuning van de sociale en administratieve diensten.""Al deze projecten werden niet alleen door eigen inbreng gerealiseerd, we konden ook rekenen op subsidies van de provincie West-Vlaanderen", bevestigt Jean Pierre. "We mogen gerust stellen dat de school een van de belangrijkste pijlers van het centrum is. Van meet af aan hebben we, in tegenstelling tot heel wat staatsscholen, ingezet op kwalitatief hoogstaand onderwijs en met resultaat: jaarlijks stromen 15 tot 20 leerlingen door naar het hoger middelbaar en hoger onderwijs, waar ze tot de beteren van de klas behoren. Zo krijgen ze de kans om werk te vinden in de hoofdstad Guatemala City of een andere grote stad en kunnen hun financiële situatie en die van hun familie verbeteren.""We merken de laatste jaren dat een aantal staatsscholen onze structuur beginnen over te nemen. De plannen voor de uitbouw van hoger middelbaar hebben we helaas wegens de te hoge kosten voorlopig moeten afvoeren. In maart kreeg de regio af te rekenen met een zware aardbeving, waardoor we dit jaar drie klassen moeten heropbouwen, wat een kostenplaatje van 25.000 euro betekent.""Onze tweede pijler, de gezondheidszorg, is ook een succes. In het revalidatiecentrum worden dagelijks gemiddeld 40 patiënten behandeld, die gratis een ontbijt en snack krijgen. Het gaat daar om mensen die één dag per week langskomen voor revalidatie. De dokter in het medisch centrum ziet dagelijks ongeveer 15 patiënten, een aantal dat de tandarts bij zijn bezoek op zaterdag en zondag ook over de vloer krijgt. Het patiëntenbestand staat momenteel op 145, waarvan er dagelijks 25 tot 30 met de bus vanuit de nabijgelegen dorpen aangevoerd worden. Daarnaast doen de lokale dokters zoals oog- of oorartsen regelmatig campagnes, waarbij ze sociale tarieven hanteren, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen langskomen. Ze stellen ook goedkope brillen ter beschikking, zodat armere mensen ze ook kunnen kopen.""We streven ook naar zelffinanciering van de diverse afdelingen. Momenteel mogen we stellen dat het gehandicaptencentrum en de dokters- en tandartspraktijk nagenoeg zelfbedruipend zijn. Wat de werkingskosten, het onderhoud, energie en de lonen voor de leraars betreft, moet de vzw jaarlijks nog zo'n 40.000 euro bijpassen, maar ook daar wordt aan meer onafhankelijkheid gewerkt. We streven niet alleen naar financiële onafhankelijkheid, we willen het centrum ook meer en meer administratief op eigen benen laten staan. Daarvoor werd de lokale vzw ABET (Asociacon Belgica El Tumbador) opgericht, waar acht mensen werken en die ook erkend is door de overheid", besluit voorzitter Jean Pierre De Backere.(Jan Goossens)