Daarover bereikte directeur Tom Braet een akkoord met het stadsbestuur, dat zelf op zoek was naar bijkomende mogelijkheden om na de heropening van de scholen de kinderen in de opvang te begeleiden. Het Kindercentrum zelf, met hoofdkantoor in de Koning Albertstraat in Beveren-Leie, heeft momenteel 130 medewerkers in dienst en verzorgt in normale tijden de opv...

Daarover bereikte directeur Tom Braet een akkoord met het stadsbestuur, dat zelf op zoek was naar bijkomende mogelijkheden om na de heropening van de scholen de kinderen in de opvang te begeleiden. Het Kindercentrum zelf, met hoofdkantoor in de Koning Albertstraat in Beveren-Leie, heeft momenteel 130 medewerkers in dienst en verzorgt in normale tijden de opvang voor 13 scholen. Het bedrijf beschikt over vijf vestigingen of kinderdagverblijven en telt ook nog eens acht onthaalouders. In totaal is dat allemaal goed voor 1.000 kinderen per dag.Tom Braet: "Toen wij vernamen dat de stad extra hulp nodig had voor de noodopvang hebben wij meteen overlegd en bereikten wij vlug een akkoord. Wij werken al jaren samen voor de buitenschoolse opvang. Daarvoor kunnen wij een beroep doen op een deel van onze medewerkers, waarvan 85 procent zich bereid verklaarde om tijdelijk van halftijds naar voltijds over te stappen om de opvang mogelijk te maken, allicht tot eind dit schooljaar.""In de scholen zelf worden de kinderen in een tot twee bubbels opgesplitst. Voor kleuters is de gestelde limiet 14 tot 20, voor de lagere school is dat maximaal 14. Met de stad hadden wij in twee dagen tijd de planning klaar. Let wel: daarnaast heeft het Kindercentrum nog altijd zijn normale dagelijkse taken te vervullen. De noodopvang wordt daar nu aan toegevoegd."In de stedelijke basisschool Torenhof in de gelijknamige wijk is Vicky Pattyn als begeleidster van de noodopvang aan de slag. Zij onthaalt er momenteel een negental kinderen, die het er allemaal heel fijn vinden.Vicky Pattyn: "De kinderen amuseren zich geweldig. Zij kunnen zich hier volop ontspannen en spelletjes spelen. Voordeel is wel dat zij mij kennen. En voor mij zijn het ook vertrouwde gezichten. Dat is in elk geval aardig meegenomen." (DJW)