VZW Karibu en gemeentebestuur Anzegem slaan de handen in elkaar: “Integreren is makkelijker als je welkom bent”

Ondertekening van de officiële samenwerkingsovereenkomst door schepen van Welzijn Davy Demets (Inzet) en bestuurslid Karibu Marjan Verplancke. © GV
Gerda Verbeke

Dinsdag 27 september werd de goede samenwerking tussen Karibu en het Sociaal Huis officieel gemaakt door het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst. “Karibu en de gemeente werken al op heel veel vlakken samen, zoals de huiswerkklassen in de bibliotheek, de praatgroep die getrokken wordt door het Sociaal Huis en de hulp bij huisvesting”, zegt bestuurslid Karibu Marjan Verplancke (42).

KaribuAnzegem vzw is een vrijwilligersvereniging die mensen met het statuut van asielzoeker of erkend vluchteling welkom heet in Anzegem. “Integreren is gemakkelijker als je welkom bent”, stelt Marjan Verplancke. “’Karibu’ betekent trouwens ‘welkom’ in het Kiswahili. In april 2016 vonden op een eerste startvergadering een aantal gelijkgestemden elkaar. Allen hadden ze de intentie om iets te doen voor vluchtelingen of nieuwkomers, zoals we hen liever noemen. Dat resulteerde al snel in allerlei activiteiten waarbij het uitgangspunt was dat we elkaar zouden ontmoeten zonder vooroordelen. Mooie herinneringen hebben we aan die eerste wandelingen, pingpong- en petanquetoernooien, spelletjesavonden of dansfeestjes. Tijdens corona lagen de activiteiten stil, maar probeerden we wel nabij te blijven door pakketjes met lekkers rond te brengen. Ook achter de schermen zaten we niet stil. Karibu werd een officiële vzw in december 2020.”

Huisvesting

Er zijn vier pijlers waarop de werking steunt. Een eerste is ontmoeting via maandelijkse activiteiten, een tweede is ondersteuning via een praatgroep, huiswerkbegeleiding, hulp bij sollicitatie, gezinshereniging, administratie en contact met scholen. Een derde pijler is sensibilisering door via correcte informatie en vorming de openheid naar vluchtelingen te vergroten en de polarisatie rond migratie te verkleinen.

Groepsfoto van een aantal geëngageerde mensen verbonden aan Karibu en de gemeente Anzegem op de officiële afsluiting van de samenwerkingsovereenkomst tussen Karibu en het Sociaal Huis.
Groepsfoto van een aantal geëngageerde mensen verbonden aan Karibu en de gemeente Anzegem op de officiële afsluiting van de samenwerkingsovereenkomst tussen Karibu en het Sociaal Huis. © GV

De vierde pijler waarop Karibu en het Sociaal Huis sterk inzetten is betaalbare en goede huisvesting. “In 2021 kreeg Karibu 25.000 euro subsidies van de Koning Boudewijnstichting om praktische oplossingen uit te denken om de toegang tot huisvesting voor erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden te verbeteren”, vertelt schepen van Welzijn Davy Demets (Inzet). “Dankzij Karibu worden ondertussen acht erkende vluchtelingen ondersteund bij hun huisvesting en verdere integratie door woonbuddy’s. Sinds april 2021 tot op heden werden er in totaal twaalf woningen gerealiseerd waarvan negen in Anzegem en drie in Waregem.”

Grote uitdaging

Alle mensen hebben evenveel recht op een menswaardig bestaan. Voor mensen op de vlucht die in de Belgische samenleving aankomen, is het om veel verschillende redenen een grote uitdaging om beroep te doen op grondrechten als onderwijs, huisvesting en arbeid. “Een duw in de rug door mensen die al langer in België wonen, helpt nieuwkomers met hun integratie en inburgering”, stelt Marjan Verplancke, die graag de link legt met het Hannah Arendt Instituut waar zij professioneel actief is. “Het Hannah Arendt Instituut ondersteunt steden en gemeenten die kampen met toxische polarisatie. Eén van de basisprincipes daarbij is dat lokale besturen waardevolle netwerken dienen uit te bouwen in vredestijd. Netwerken van burgers die helpen de vinger aan de pols te houden om te weten wat er in de gemeenschappen leeft. Zo bouwen ook de vrijwilligers van Karibu, vanuit menselijkheid, solidariteit en gelijkwaardigheid, aan een inclusieve gemeenschap waar buren met allerlei achtergronden in harmonie met elkaar leven. Samenwerkingsinitiatieven als deze zijn dan ook goud waard!”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier