Bruggeling Eric Ver Eecke, woordvoerder van de vzw Groen, wikt zijn woorden in dit dossier. Hij wil niet nog meer olie op het vuur gieten: "Vooreerst wil ik zeggen dat ik ook Clubsupporter ben, maar ik heb liever dat het bestaande Jan Breydelstadion uitgebreid wordt in plaats van opnieuw open ruimte op te offeren. Daarmee sta ik niet alleen, dat zegt ook de Vlaamse bouwmeester."
...