Bruggeling Eric Ver Eecke, woordvoerder van de vzw Groen, wikt zijn woorden in dit dossier. Hij wil niet nog meer olie op het vuur gieten: "Vooreerst wil ik zeggen dat ik ook Clubsupporter ben, maar ik heb liever dat het bestaande Jan Breydelstadion uitgebreid wordt in plaats van opnieuw open ruimte op te offeren. Daarmee sta ik niet alleen, dat zegt ook de Vlaamse bouwmeester."
...

Bruggeling Eric Ver Eecke, woordvoerder van de vzw Groen, wikt zijn woorden in dit dossier. Hij wil niet nog meer olie op het vuur gieten: "Vooreerst wil ik zeggen dat ik ook Clubsupporter ben, maar ik heb liever dat het bestaande Jan Breydelstadion uitgebreid wordt in plaats van opnieuw open ruimte op te offeren. Daarmee sta ik niet alleen, dat zegt ook de Vlaamse bouwmeester.""De vzw Groen is slechts één van de vele instanties die bezwaar ingediend heeft bij de Raad van State tegen het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Dat behelst veel meer dan het voetbaldossier. 214 ha landbouwgrond en natuur wordt bedreigd, als dit plan kan uitgevoerd worden. Ook landbouwers in de wijk Sint-Elooi in Zedelgem zijn bang hun gronden te verliezen, want het plan voorziet een bestemmingswijziging naar bedrijventerreinen."Compromis"Voor wij naar de Raad van State trokken met een bezwaarschrift, hebben wij een gesprek gehad met de toenmalige burgemeester. Maar die wou geen enkele toegeving doen. Ook het voorbije jaar heeft Dirk De fauw nooit een voorstel tot compromis gedaan. Wij blijven altijd bereid tot een gesprek. Het is voor geen enkele partij interessant dat de Raad van State zo lang wacht met een arrest uit te spreken."Peter Teuninck van de Lappersfort Poets Society, die samen met de vzw Groen en Natuurpunt op 6 oktober op het Kanaal-eiland een natuur- en poëziewandeling organiseert, waar naartoe veel boze Clubsupporters willen trekken, reageert ook op de heisa: "Ik ben al jaren Clubsupporter, maar ik vraag mij af waarom landbouwgrond moet sneuvelen voor een voetbalstadion. Er is in de Brugse haven nog veel vervuilde industriegrond, waarom kan die niet gebruikt worden?"Démarche"De démarche van burgemeester Dirk De fauw is onbehoorlijk. Gelooft hij niet in de eigen rechtstaat die hij belichaamt? Hij moet de spelregels respecteren en de Raad van State zijn werk laten doen, in plaats van de hete aardappel en de verantwoordelijkheid naar de vzw Groen toe te schuiven. Het stadsbestuur moet de spelregels eerbiedigen, maar lijkt louter een speelbal van Club Brugge. En van de immibiliënsector die een nieuwe voetbaltempel wil bouwen. Moeten de Clubfans zich voor de immobiliënkar laten spannen?"Binnenkort zijn er gesprekken tussen de Brugse politie en de milieuverenigingen om eventueel de geplande wandeling te schrappen, uit vrees voor rellen met Clubsupporters.