Creating Power zet zich in om de levenskwaliteit en de ontwikkelingskansen van kinderen te verbeteren in Oeganda. Er wordt vooral ingezet op onderwijs. In een kansarm gebied in Kagganda bouwden ze een nieuwe school. " En nu is een het een belangrijke fase van ons bouwproject in Oeganda is klaar. Eerder dit jaar zijn alle klassen, leerlingen, lera...

Creating Power zet zich in om de levenskwaliteit en de ontwikkelingskansen van kinderen te verbeteren in Oeganda. Er wordt vooral ingezet op onderwijs. In een kansarm gebied in Kagganda bouwden ze een nieuwe school. " En nu is een het een belangrijke fase van ons bouwproject in Oeganda is klaar. Eerder dit jaar zijn alle klassen, leerlingen, leraren en internaat verhuisd naar het nieuwe gebouw dat we mee hielpen bouwen. Alle volgende acties focussen nu op afwerking. Voor VZW Creating Power is het een afsluiten van een belangrijke periode, en tegelijkertijd de start van een nieuw leven voor zoveel kinderen. En dat hebben we kunnen realiseren mede dankzij jullie en onze sponsors Gemeente Oostkamp en Provincie West-Vlaanderen ", weet Jos Deforce te vertellen.µ"We hebben Matilda Nakaggwa, de directrice van de school, die voor de eerste keer op bezoek is in België uitgenodigd naar aanleiding van dit speciale evenement. Samen met ons bedankt ze jullie graag in persoon. We koppelen dit aan een toonmoment waar Matilda zal uitleggen wat er de voorbije jaren is verwezenlijkt door jullie steun alsook hoe het onderwijs en een school in Oeganda werkt."De school begon in Nkoni met 9 kinderen, allemaal kleuters. Momenteel kunnen ze er educatie geven aan kleuters tot en met kinderen van het 7de studiejaar en hebben ze een capaciteit van om en bij de 500 leerlingen. Vanuit de gemeente wordt het project van Jos Deforce al een 7 tal jaar gesteund weet schepen Katrien Talloen ons te vertellen: "Jos is naar ons toe gekomen in 2011 waarna we besloten om jaarlijks een geldbedrag te storten aan VZW Creating Power. Dit varieert tussen de 2033 en de 2800 euro per jaar."(GST - Foto GST)Voor verdere kan je terecht op info@creatingpower.be.