Creating Power zet zich in om de levenskwaliteit en de ontwikkelingskansen van kinderen te verbeteren in Oeganda. Er wordt vooral ingezet op onderwijs. In een kansarm gebied in Kagganda bouwden ze een nieuwe school. " En nu is een het een belangrijke fase van ons bouwproject in Oeganda is klaar. Eerder dit jaar zijn alle klassen, leerlingen, lera...