Vzw Bader tevreden met vergunning: “Ook de eigenaar van de villa staat aan onze kant”

De villa aan de Kortrijksesteenweg zal onderdak bieden aan een gebedshuis. © LOO
Peter Van Herzeele
Peter Van Herzeele Medewerker KW

De deputatie van de Provincie West-Vlaanderen heeft het beroep tegen de omgevingsvergunning voor de vzw Bader uit Harelbeke verworpen. Enkele buren hadden bezwaren geuit tegen de toegekende vergunning van de stad, maar die worden nu door de provincie weggewuifd. De enige voorwaarde die gesteld wordt, is een maximum aantal personen.

Het dossier van het Harelbeeks gebedshuis sleept al enkele jaren aan. Twee eerdere aanvragen om de aangekochte villa aan de Kortrijksesteenweg 184 in Harelbeke om te vormen tot ontmoetings- en gebedsplaats voor moslims draaiden op niets uit. Toch bleef de vzw Bader, die moslims in de regio verenigt, niet bij de pakken zitten. Een derde vergunningsaanvraag bij de stad Harelbeke vorig jaar was succesvol.

“De eerdere bezwaren en problemen werden opgelost en volgens het stadsbestuur kon de vzw het gebedshuis er wel degelijk inrichten”, zegt dossieropvolger Ershad Yaftali, die de zaak van zeer nabij volgt. Het gaat om de villa waar eerder restaurant Vatel en een antiekzaak gevestigd was. Het gebouw dateert uit 1952-1953 en is gebouwd in opdracht van vlashandelaarJoris Coorevits. Het imposant pand valt op door volumespel en materiaalgebruik verwijzend naar de cottage-architectuur, en door twee gesculpteerde pilasters in de vorm van figuren die de rondbogen van het portaal torsen. De deputatie volgt het advies van de Provinciale Commissie Omgevingsvergunning. Daarmee komt een einde aan een ellenlange procedure.

Herbestemming

“We zijn blij met de beslissing van de provincie. Volgens mij is dit de juiste manier om te tonen waar we mee bezig zijn. We houden van openheid, niet van garage-moskeeën. Het is een mooie samenwerking na overleg tussen de stad Harelbeke, de provincie en Bader”, aldus Ershad.

Ershad Yaftali spreekt namens de vzw Bader.
Ershad Yaftali spreekt namens de vzw Bader.© LOO

Voor alle duidelijkheid: de villa wordt niet verbouwd. Het bestaand volume blijft behouden – Ershad Yaftali, dossieropvolger vzw Bader

De vzw Bader plant in de villa een leesplaats, twee gebedsruimtes en een kantoor, een keuken, bergruimte en twee leslokalen. “Voor alle duidelijkheid: het gaat om een herbestemming van handelspand naar gebedsruimte en de bijbehorende aanleg van een parking, ook voor andersvaliden. De moslimgemeenschap zal de villa niet verbouwen. Alles gebeurt binnen het bestaande volume”, gaat Ershad verder. “We hebben ook de eigenaar van het gebouw aan onze kant. Hij zegt dat hij zich niet kan indenken dat wij geen zorg zouden dragen voor het gebouw.”

Het advies van de provincie is gunstig mits het aantal aanwezigen beperkt wordt tot 80 personen bij het vrijdaggebed. “Dat zal geen probleem zijn, er zullen minder mensen komen. Wat de parking betreft: er is meer parkeerlast aan het gebouw van de autokeuring en aan de gebouwen van Bavaria. We adviseren de mensen ook om met het openbaar vervoer te komen.”

De juiste informatie

Vlaams Belang kantte zich tegen de uitspraak van de provincie. “Wij blijven de buurtbewoners steunen in hun verzet. Ze kunnen de moskee nu enkel nog tegenhouden door naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen te stappen”, luidt het.

“In Harelbeke is er nog nooit onenigheid geweest tussen de gemeenschap, de bewoners en de stad. Iedereen is welkom in het gebedshuis: vrouwen, ouderen, jongeren. Vanuit mijn werk als sociaal begeleider weet ik dat dit de jeugd als ontmoetingsplaats een houvast biedt”, besluit Ershad.

De vzw in een notendop

De vzw Bader werd opgericht op 18 september 2008 door Mohammed Kasmi, Rabah Habjaoui, Mouloud Farouz, Rabah Kasmi, Moustapha Kasmi en naamgenoot Mohammed Kasmi. De vereniging stelde zich tot doel: integratiebegeleiding, sportactiviteiten, gebedsruimte, het onderwijzen van Arabische en Nederlandse taal, bemiddeling tussen allochtonen en overheidsdiensten, informatie verstrekken en vorming organiseren over de islam, de Islamitische gemeenschap met bijzondere aandacht voor jongeren en vrouwen te betrekken bij de samenleving, de sociale en culturele ontwikkeling van de moslims te ondersteunen en het intercultureel samenleven te bevorderen.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.