VUB-schenker en dierenliefhebber Mireille Aerens uit Oostende aan corona overleden

Mireille Aerens. © VUB
Redactie KW

Het slachtoffer van corona dat donderdag in het AZ Damiaan in Oostende overleed, is Mireille Aerens (86), een groot dierenliefhebber, die een half miljoen euro aan de Vrije Universiteit Brussel schonk en zo een leerstoel financierde voor alternatieve onderzoeksmethoden zonder proefdieren.

De VUB maakte het nieuws maandag zelfs bekend. “VUB-filantroop Mireille Aerens had een hart voor dieren. Daarom besloot ze om een deel van haar vermogen te schenken aan de VUB. Haar beslissing kwam er na een ontmoeting met prorector professor Paul de Knop, die in 2008 tijdens een zitting van het Universitair Centrum in Brugge pleitte voor meer financiering voor de universiteiten van bedrijven en particulieren. Mireille Aerens, die aanwezig was en de waarden van de VUB onderschreef, ging een gesprek aan met Paul De Knop en dit bracht de bal aan het rollen.”

Leerstoel

Haar wens was om geen proefdieren meer te hoeven te gebruiken voor de wetenschap en – na een kennismaking en vele gesprekken met de VUB – leidde dit in 2009 tot het oprichten van een leerstoel Mireille Aerens. Deze werd gebruikt om preklinisch onderzoek te steunen. Toen Mireille Aerens eind 2014 een krantenartikel las over een belangrijke wetenschappelijke prijs die toegekend werd in Duitsland aan VUB-onderzoekster professor Vera Rogiers, besloot zij dit baanbrekende stamcelonderzoek te steunen.

De Leerstoel Mireille Aerens voor alternatieve onderzoeksmethoden zonder proefdieren kreeg definitief vorm in 2015, met professor Vera Rogiers als leerstoelhouder. In 2019 werd de leerstoel weer voor vier jaar verlengd tot 2023.

Bijzondere visie

Professor Hugo Thienpont, vicerector Innovatie en Valorisatie, herinnert zich Mireille Aerens erg goed. “Mevrouw Aerens was een dame met een bijzondere visie, een duidelijke mening, en een rotsvast geloof in de kracht van vrij onderzoek ten dienste van de mensheid met maximaal respect voor dieren. Zij volgde nauwgezet en met een ongeziene passie de vooruitgang van de jonge vorsers, die ze met haar leerstoel ondersteunde.”

Als schenker van de leerstoel was Mireille Aerens zeer nauw betrokken bij het onderzoek en had ze regelmatige contacten met professor Vera Rogiers: “Mireille was een bevlogen persoon met een groot hart voor dieren en een overtuigde verdediger van de waarden waar de VUB voor staat. Door haar te vroege heengaan verlies ik een zeer lieve vriendin.”

Ook voor vogelopvangcentrum Oostende

Prorector Paul de Knop heeft een zeer goede herinnering aan Mireille Aerens en aan de vele discussies met haar die de oprichting van de leerstoel voorafgingen: “Wat mij opviel is dat zij nooit op de voorgrond wilde treden. Zij is een pionier voor mij. Niet alleen omdat ze geloofde in de onderzoekscapaciteiten van de VUB, maar ook omdat zij de eerste was die als particulier zoveel in de VUB investeerde.”

Als overtuigde VUB-sympathisant wilde Mireille Aerens haar lichaam aan de wetenschap schenken. Jammer genoeg is dit door de Coronavirus besmetting nu niet mogelijk. Mireille Aerens werd 86 jaar oud. Ze was ook een milde schenker van het vogelopvangcentrum in Oostende.

(HH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten