De afgelopen weken waren allesbehalve evident, benadrukt directeur Charlotte Strobbe. In normale omstandigheden is het Tieltse VTI bevolkt met 630 leerlingen en een honderdtal personeelsleden, nu bleef het in de klaslokalen, gangen en speelplaatsen ijzig stil. "We hebben de voorbije weken maximaal aan afstandsonderwijs gedaan, maar praktijkvakken kan je nu eenmaal niet online geven."
...

De afgelopen weken waren allesbehalve evident, benadrukt directeur Charlotte Strobbe. In normale omstandigheden is het Tieltse VTI bevolkt met 630 leerlingen en een honderdtal personeelsleden, nu bleef het in de klaslokalen, gangen en speelplaatsen ijzig stil. "We hebben de voorbije weken maximaal aan afstandsonderwijs gedaan, maar praktijkvakken kan je nu eenmaal niet online geven."Daarom opent het VTI de deuren weer voor de zesde- en zevendejaars van het TSO. "Zij zullen twee of drie halve dagen per week naar school komen. We proberen de leerlingen zo goed mogelijk te spreiden en willen telkens maximaal 35 jongeren aanwezig hebben. Daarom zullen er ook lessen op woensdagnamiddag gegeven worden."De school hanteert drie regels om de heropening in goeie banen te leiden. "We willen overal voldoende afstand bewaren. Iedereen - zowel leerlingen als personeel - krijgt een button om op te spelden, met de duidelijke boodschap op anderhalve meter afstand te houden. Iedereen binnen onze schoolgebouwen krijgt van ons ook een mondmasker en dat moet na de lessen opnieuw afgegeven worden. De school zal alle exemplaren wassen en nadien opnieuw aanbieden. En overal zal er op handhygiëne gefocust worden. In elke klas zijn er wasbekkens voorzien of kan er handgel gebruikt worden."Er worden ook geen pauzes in de buitenlucht voorzien. "De leerlingen krijgen wel korte breaks in het klaslokaal zelf, maar zo vermijden we dat verschillende klasgroepen elkaar kruisen. De lessen zelf zullen van 9 tot 12 en van 13.30 tot 16.30 uur duren. Er mag ook telkens maar één leerling per klas naar het toilet en in de sanitaire voorzieningen mogen maximaal zes mensen tegelijk aanwezig zijn."De school voorziet ook zelfgemaakte face shields en per klasgroep wordt een personeelslid als coronacoach aangesteld. Die ziet er op toe dat iedereen zich aan de regels houdt en staat klaar met advies. Overal in de school zullen duidelijke pictogrammen te vinden zijn en deze week kregen alle leerlingen ook een instructievideo in hun mailbox, waar ze al een virtuele rondgang doorheen hun aan de coronacrisis aangepaste school konden ondernemen. Voor elke leerkracht is een persoonlijk veiligheidspakket beschikbaar. "We kijken erg uit naar de terugkomst van de eerste leerlingen", zegt directeur Strobbe. "Maar het is ook spannend. We vertrouwen erop dat iedereen - leerkrachten én leerlingen - zijn verantwoordelijkheid neemt." Ook het online preateachen blijft behouden. "Daarom verdelen we de taken over het lerarenkorps zo goed mogelijk om de werkdruk te spreiden. Dat is soms puzzelen, maar het lukt. "De voorbije weken hebben we erg veel bijgeleerd, maar bij elke beslissing hebben we het welzijn van onze leerlingen en personeelsleden centraal gezet. Net daarom hebben we ook enkele tientallen eigen laptops in bruikleen gegeven aan leerlingen die thuis niet over een eigen exemplaar beschikten. Zo bleef niemand achter."Na de eerste week zal de werking geëvalueerd worden en eventueel bijgestuurd. "Als ook het tweede en vierde middelbaar op binnen enkele weken mag terugkeren, zullen we daar op voorbereid zijn. Maar uiteraard moeten we voldoende klasruimtes hebben om alle normen na te leven. We hebben in de refter, die momenteel niet gebruikt wordt, een pop-upleraarskamer ingericht. Daar vindt elke aanwezige leerkracht een persoonlijke ruimte terug waar hij of zij even kan ontspannen. Opnieuw op voldoende afstand van de collega's."De zesde- en zevendejaars van de TSO-richtingen mogen zich in juni sowieso opmaken voor examens. "Wel enkel over de hoofdvakken van het studiegebied. Voor de andere jaren is nog niks beslist, we wachten eerst de verdere richtlijnen van de overheid af."Normaliter stond nu zondag ook de jaarlijkse opendeurdag op het programma, maar die wordt nu online georganiseerd. "Via onze website kunnen geïnteresseerden inschrijven en op een later tijdstip zullen we dan individuele rondleidingen organiseren."