Karl Benz bouwde in 1885 de eerste automobiel, waarvan de motor een eigen versie was van de gepatenteerde viertaktmotor uitgevonden door August Otto. Pas in 1886 verviel dat patent en kon Benz zijn uitvinding commercialiseren. Honderd jaar later werd in Duitsland het eeuwfeest van de automobiel gevierd en bracht dat Marcel Dewanckel, toenmalig technisch adviseur van het VTI in Tielt, op het idee om een replica te maken van die allereerste Benz-Motor. "Vanuit Duitsland kreeg de school niet minder dan drie kilogram werktekeningen toegestuurd", zegt huidig technisch adviseur Ward Dewilde. In drie jaar tijd slaagde de Tieltse school er met eigen middelen in om het bijna on...

Karl Benz bouwde in 1885 de eerste automobiel, waarvan de motor een eigen versie was van de gepatenteerde viertaktmotor uitgevonden door August Otto. Pas in 1886 verviel dat patent en kon Benz zijn uitvinding commercialiseren. Honderd jaar later werd in Duitsland het eeuwfeest van de automobiel gevierd en bracht dat Marcel Dewanckel, toenmalig technisch adviseur van het VTI in Tielt, op het idee om een replica te maken van die allereerste Benz-Motor. "Vanuit Duitsland kreeg de school niet minder dan drie kilogram werktekeningen toegestuurd", zegt huidig technisch adviseur Ward Dewilde. In drie jaar tijd slaagde de Tieltse school er met eigen middelen in om het bijna onmogelijk gewaande waar te maken.De Benz-replica, die uit 1.500 onderdelen bestaat en 263 kg weegt, tufte begin juni 1985 onder politie-escorte door de Tieltse straten en gold in die jaren zowat als een nationale attractie. Hij sierde de Mercedes-stand op het Autosalon van 1986 en in mei van dat jaar trok hij de Mercedesrally in Brussel op gang. De Tieltse Benz-Motor mocht zelfs onder groot applaus een ererondje rijden op de Brusselse Markt. De voorbije jaren kwijnde hij echter weg in een tuinbouwloods in Mariënhove, maar na intense gesprekken tussen de Roede van Tielt, het Davidsfonds en het VTI en door de medewerking van het stadsbestuur kan de Benz-Motor vanaf zondag 28 april worden bewonderd in de koetsdoorgang van Huis Mulle de Terschueren in de Ieperstraat. "We hebben hem met de hulp van onder meer de leerlingen van het vierde jaar basismechanica en de Tieltse bedrijfswereld weer in al zijn glorie gerestaureerd, want onze Benz is al voor de tweede keer oldtimer geworden", zeggen Ward Dewilde en leerkracht Erwin Soenens. Het grootste probleem van ruim 30 jaar geleden ondervinden de huidige VTI-betrokkenen nu weer: de automobiel aan de praat krijgen. "In die tijd werd apotheker Wostyn ingeschakeld om een mengsel te maken van gewone benzine en een kleine hoeveelheid ether. Alleen: die apotheker is er niet meer, zodat we nu een andere kenner moeten zien te vinden om de juiste samenstelling te bepalen. Ook het weer - vochtigheid en vooral mist zijn uit den boze - kan ons voor problemen stellen." Toch heeft iedereen er goede hoop op dat de automobiel tijdig in Huis Mulle de Terschueren geraakt. Daar is hij op Erfgoeddag alvast te bewonderen tussen 14 en 17 uur. (TVW)