Karl Benz bouwde in 1885 de eerste automobiel, waarvan de motor een eigen versie was van de gepatenteerde viertaktmotor uitgevonden door August Otto. Pas in 1886 verviel dat patent en kon Benz zijn uitvinding commercialiseren. Honderd jaar later werd in Duitsland het eeuwfeest van de automobiel gevierd en bracht dat Marcel Dewanckel, toenmalig technisch adviseur van het VTI in Tielt, op het idee om een replica te maken van die allereerste Benz-Motor. "Vanuit Duitsland kreeg de school niet minder dan drie kilogram werktekeningen toegestuurd", zegt huidig technisch adviseur Ward Dewilde. In drie jaar tijd slaagde de Tieltse school er met eigen middelen in om het bijna on...