"Met het project 'Werkplekleren' biedt de school de leerlingen de kans om ervaring op te doen op de werkvloer", vertelt Tine Vlaeminck van het VTI. "Door de leerstof te herleiden tot de essentie en de theorie onmiddellijk te toetsen aan de praktijk bereiken we bij de leerlingen een beduidend hoger leereffect dan in een klassieke setting. Zowel de leerlingen, de leerkrachten als de samenwerkende bedrijven zien een du...