Zorg Kortrijk, de overkoepelende organisatie die de openbare woonzorgcentra in Kortrijk beheert, laat weten dat er een derde bewoner gestorven is in woonzorgcentrum Sint-Jozef in de Condédreef. Het gaat om een vrouw van 84 die overleed op de speciale corona-afdeling van Sint-Jozef. Daar komen alle bewoners van de openbare WZC's terecht waarbij een besmetting met covid-19 wordt vast gesteld.

Van de 462 bewoners onder de hoede van het OCMW, zijn er twee waarbij een besmetting met covid-19 wordt vermoed. Zij werden in afwachting van de testresultaten geïsoleerd in hun kamer. Elf andere bewoners testten al positief op corona en verblijven momenteel op de speciale afdeling van Sint-Jozef. Twee daarvan verbleven een tijdje in AZ Groeninge, maar herstelden voldoende om het ziekenhuis te mogen verlaten. Van de 442 personeelsleden binnen de woonzorgcentra zijn er acht afwezig omwille van een bevestigde besmetting.

Ondertussen worden in WZC De Weister, waar nog geen besmettingen zijn vastgesteld, alle 45 bewoners getest. Dat gebeurt met testkits van de Vlaamse Overheid. Die selecteerde De Weister omdat ze ook steekproeven wil doen bij woonzorgcentra waar nog geen besmettingen zijn gerapporteerd. "Het afnemen van de tests zal gebeuren met inachtneming van strikte veiligheidsvoorwaarden en alle nodige beschermingsmaatregelen", klinkt het. Voor de personeelsleden zijn evenwel geen tests beschikbaar.

"Vanuit Zorg Kortrijk pleitten we ervoor bij de Vlaamse overheid om de testcapaciteit verder op te drijven, zodat we iedereen kunnen testen, zowel de bewoners als het personeel. Voorlopig kunnen we dit enkel doen bij een vermoeden van besmetting omdat er onvoldoende testmateriaal beschikbaar is", pleit schepen van Sociale Vooruitgang Philippe De Coene (SP.A).

Zorg Kortrijk, de overkoepelende organisatie die de openbare woonzorgcentra in Kortrijk beheert, laat weten dat er een derde bewoner gestorven is in woonzorgcentrum Sint-Jozef in de Condédreef. Het gaat om een vrouw van 84 die overleed op de speciale corona-afdeling van Sint-Jozef. Daar komen alle bewoners van de openbare WZC's terecht waarbij een besmetting met covid-19 wordt vast gesteld. Van de 462 bewoners onder de hoede van het OCMW, zijn er twee waarbij een besmetting met covid-19 wordt vermoed. Zij werden in afwachting van de testresultaten geïsoleerd in hun kamer. Elf andere bewoners testten al positief op corona en verblijven momenteel op de speciale afdeling van Sint-Jozef. Twee daarvan verbleven een tijdje in AZ Groeninge, maar herstelden voldoende om het ziekenhuis te mogen verlaten. Van de 442 personeelsleden binnen de woonzorgcentra zijn er acht afwezig omwille van een bevestigde besmetting.Ondertussen worden in WZC De Weister, waar nog geen besmettingen zijn vastgesteld, alle 45 bewoners getest. Dat gebeurt met testkits van de Vlaamse Overheid. Die selecteerde De Weister omdat ze ook steekproeven wil doen bij woonzorgcentra waar nog geen besmettingen zijn gerapporteerd. "Het afnemen van de tests zal gebeuren met inachtneming van strikte veiligheidsvoorwaarden en alle nodige beschermingsmaatregelen", klinkt het. Voor de personeelsleden zijn evenwel geen tests beschikbaar. "Vanuit Zorg Kortrijk pleitten we ervoor bij de Vlaamse overheid om de testcapaciteit verder op te drijven, zodat we iedereen kunnen testen, zowel de bewoners als het personeel. Voorlopig kunnen we dit enkel doen bij een vermoeden van besmetting omdat er onvoldoende testmateriaal beschikbaar is", pleit schepen van Sociale Vooruitgang Philippe De Coene (SP.A).