Na Moederdag op 13 mei en met de Internationale Dag van het Gezin op 15 mei in het vooruitzicht, bracht Vrouw & Maatschappij tijdens de maandagmarkt in Kortrijk het moeilijke evenwicht tussen werk, gezin en zorg onder de aandacht. "Het is een ludieke actie en zeker niet tegen de mannen gericht", lachen Sabine de Béthune, Christine Depuydt, Lieve Moerman en Sien Vandevelde.
...

Na Moederdag op 13 mei en met de Internationale Dag van het Gezin op 15 mei in het vooruitzicht, bracht Vrouw & Maatschappij tijdens de maandagmarkt in Kortrijk het moeilijke evenwicht tussen werk, gezin en zorg onder de aandacht. "Het is een ludieke actie en zeker niet tegen de mannen gericht", lachen Sabine de Béthune, Christine Depuydt, Lieve Moerman en Sien Vandevelde. "Dit jaar worden vrouwelijke voorbijgangers aangespoord om 5 minuten 'tot rust' te komen en een korte 'me-time-pauze' te nemen bij Vrouw & Maatschappij. We voorzien twee stoelen voor zeer eenvoudige yoga-oefeningen om te werken aan een ontspannen lichaamshouding, betere ademhaling en stretching. Daarnaast voorzien we een hoofd-massagespin, waarmee we de voorbijgangers een zeer korte massage van enkele minuten geven." Als extra kregen de dames enkele kleurrijke badparels. "Het klopt dat het soms razend druk is voor ons. Het is steeds goochelen met de tijd", zeggen voorbijgangers Angela en Sabrina. De organisatie vraagt dat gemeenten en steden gezinsondersteunend werken en een preventief gezondheidsbeleid voeren dat zich ook richt op vrouwen en hun vrijetijdsnoden. "Vrouwen hebben vaak te weinig tijd om gebruik te maken van de sportvoorzieningen. Lokale besturen kunnen hier een rol spelen door een extra subsidie te geven aan sportverenigingen die hun sportaanbod afstemmen op de spitsuren van het gezin. Zo worden vrouwen aangemoedigd om ook te bewegen", duidt Christine. Verder vragen ze dat lokale besturen blijvend inzettenop buitenschoolse opvang met voldoende sport- en spelfaciliteiten. "Lokale besturen moet beschikken over een schepen van Gelijke Kansen met een portefeuille. Deze schepen hoort ook binnen het gelijke kansenbeleid aandacht te hebben voor de vrijetijdsbesteding van kwetsbare groepen zoals alleenstaande vrouwen en vrouwen met een migratieachtergrond", vertelt Sabine. Ook investeren in betere fietspaden en fietsvoorzieningen en meer inzetten op buurtwinkels zodat vrouwen zich efficiënt kunnen verplaatsen, behoren tot het prioriteitenlijstje.