Vrouw & Maatschappij Harelbeke voert actie rond dodelijk partnergeweld

© LOO
Redactie KW

Vrijdag organiseerde Vrouw & Maatschappij de 20e editie van de Witte Lintjescampagne. Ze ijveren voor een gecoördineerde aanpak van partnergeweld waarbij preventie, hulpverlening, politie en justitie op elkaar zijn afgestemd en dat over alle beleidsniveaus heen.

De Witte Lintjescampagne is een initiatief dat in 1991 tot stand kwam in Canada. Het werd gelanceerd door een groep mannen die zich duidelijk wilden kanten tegen geweld tegen vrouwen. Door het witte lintje – een vertaling van de originele naam White Ribbon – op te spelden, toonden ze op een symbolische wijze aan dat geweld tegen vrouwen niet getolereerd mocht worden. Intussen is het initiatief uitgegroeid tot een enorme campagne, die in meer dan 70 landen gevoerd wordt.

Dodelijk partnergeweld

Deze 20e editie staat in het teken van dodelijk partnergeweld met een speerpuntactie gericht op het lokale beleid. “Want partnergeweld is geen marginaal probleem. Het komt voor in alle lagen van de bevolking, in alle leeftijdsgroepen en culturen. In één op de zeven relaties is er sprake van lichamelijk, psychisch, seksueel of financieel geweld.”

Volgens Europees onderzoek uit 2015 kreeg 30 procent van de Belgische vrouwen boven de 15 jaar al te maken met seksuele intimidatie, terwijl 36 procent geconfronteerd werd met echt fysiek of seksueel geweld. In de helft van die gevallen is de pleger de (ex-) partner”, duidt voorzitter Martine De Ceuninck, van V&M. Volgens cijfers van de parketten waren er in 2018 in België 150 gevallen van (potentieel) dodelijk partnergeweld, waarbij 20 personen stierven. Dat kunnen we niet blijven accepteren.”

Zorgcentrum

Daarom ijvert Vrouw & Maatschappij-CD&V voor een gecoördineerde aanpak van partnergeweld waarbij preventie, hulpverlening, politie en justitie op elkaar zijn afgestemd en dat over alle beleidsniveaus heen. “Op federaal en Vlaams niveau zijn wel actieplannen lopende, maar dat is onvoldoende. Wij pleiten voor meer coördinatie tussen deze niveaus en voor aanvullende maatregelen, zoals een snelle uitrol van het stalkingalarm, een Family Justice Center en een Zorgcentrum na seksueel geweld in elke provincie en een verplichte behandeling van daders.”

Volgens V&M hebben in de integrale aanpak van dodelijk partnergeweld binnen het ingewikkelde kluwen van bevoegdheidsniveaus, ook de plaatselijke overheden hun rol te spelen, zowel wat sensibilisering als remediëring betreft.

“Ze kunnen hun beleid screenen op zaken die belangrijk zijn voor de veiligheid van vrouwen en alert zijn voor de ketenaanpak die noodzakelijk is bij partnergeweld. Bij partnergeweld wordt er vaak gesproken van een ‘spiraal van geweld’. Indien er op tijd ingegrepen wordt, kan een eventuele dodelijke afloop vermeden worden.”

Witte lintjes

Om dit kracht bij te zetten spelden de secretaris en de voorzitter van Vrouw & Maatschappij witte lintjes op bij burgemeester Alain Top, schepen van Welzijn Lynn Callewaert en korpschef van politiezone Gavers Jean-Louis Dalle. Zij overhandigden ook informatie en een concreet pakket beleidsvoorstellen rond de aanpak van dodelijk partnergeweld.

(PVH)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier