Vrouw en Maatschappij voert opnieuw strijd tegen intrafamiliaal geweld: Knuffelhond als symbool voor actie

Redactie KW

Met het overhandigen van een knuffelhondje aan bepaalde organisaties, wil ‘Vrouw en Maatschappij’ strijd voeren tegen intrafamiliaal geweld. Het hondje moet jongeren uitnodigen om bij die organisaties te spreken over het probleem.

Vrouw en Maatschappij (V&M) voert jaarlijks campagne tegen intrafamiliaal geweld. Dit gebeurt meestal door het dragen van een wit lintje, wat symbool staat voor verzet hiertegen. Dit jaar ligt de focus op de kinderen en de gevolgen van geweld binnen het gezin voor deze kinderen.

“We hebben met onze actie drie doelstellingen”, zegt Barbara Demeulenaere van V&M. “We willen het meldnummer 1712 beter bekend maken, het onderwerp bespreekbaar maken en uiteraard de strijd aanbinden tegen dergelijk geweld.”

Aan vertegenwoordigers van Jongerenzorg, de politiezone en het bijzonder comité voor de sociale dienst, werd een knuffelhondje gegeven met de bedoeling deze zichtbaar in hun dienst te plaatsen. Deze knuffelhond staat symbool voor huiselijkheid en trouw.

Kinderen worden vandaag zelden erkend als slachtoffer van intrafamiliaal geweld

Kind centraal zetten

In meer dan 40% van de situaties van partnergeweld is er minstens één kind getuige van de gewelddaden gepleegd op een van de ouders. “Deze kinderen worden vandaag zelden erkend als slachtoffer en worden vaak over het hoofd gezien bij het nemen van de juiste maatregelen. Getuige zijn van geweld op een jonge leeftijd heeft nochtans verstrekkende en ernstige gevolgen op de psychische en emotionele toestand en de toekomst van een kind. Daarom moet zowel in preventie, detectie en hulpverlening bij intrafamiliaal geweld het kind centraal staan”, aldus Barbara Demeulenaere.

Naast de knuffelhond werd ook informatie en een concreet pakket aan beleidsvoorstellen rond de aanpak van intrafamiliaal geweld gegeven aan de diverse organisaties. De pluche knuffelhond staat er vanaf nu uitgestald als teken van hun engagement in de strijd tegen intrafamiliaal geweld. Tegelijk maakt deze hond de hulplijn 1712 bekender en toont hij aan kinderen dat ze op deze plaats in veilige omstandigheden kunnen spreken over geweld bij hen thuis.

Invloed van corona

Uit cijfermateriaal van de politie blijkt de coronapandemie, en vooral de maatregelen daarrond, grote invloed te hebben op het aantal gevallen van intrafamiliaal geweld. “In 2019 noteerden we in de politiezone Mira in totaal 337 aangiften die kunnen gecatalogeerd worden onder intrafamiliaal geweld. Vorig jaar waren dat er maar liefst 528 en dit jaar hebben we al 378 gevallen genoteerd”, aldus Pascal Saver van politiezone Mira.

Naast de interventieploegen die bij een dringende melding uiteraard meteen ter plaatse gaan, is er binnen de politiezone ook nog een speciale werking actief die instaat voor de verdere opvolging van de desbetreffende gevallen. (GV)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.