"De vele reacties en aanbevelingen vanuit het brede publiek, aangereikt tijdens en kort na de inspraakbeurs van begin februari (met 500 bezoekers, red.) vormden, samen met de suggesties vanuit het beleid, de stadsdiensten en het studiebureau met zijn experten zelf, de basis voor het voorstel dat nu op tafel ligt", zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).
...

"De vele reacties en aanbevelingen vanuit het brede publiek, aangereikt tijdens en kort na de inspraakbeurs van begin februari (met 500 bezoekers, red.) vormden, samen met de suggesties vanuit het beleid, de stadsdiensten en het studiebureau met zijn experten zelf, de basis voor het voorstel dat nu op tafel ligt", zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V)."Bedoeling is om via een tweede inspraakronde het brede publiek te informeren over het actuele voorstel en desgevallend bijsturingen uit te voeren", voegt schepen Loes Vandromme (CD&V) er aan toe.Maandagavond had een inspraaksessie plaats, die via de website kon gevolgd worden. "Uit een enquête bleek dat 88 procent van de Poperingenaars weer een open water wil zien, met respect voor de historie en de eigenheid van de plek. De bestaande overwelving van de Vleterbeek blijft behouden. Die vormt immers de toegang tot vele private garages. We zullen een oude arm van de Vleterbeek, die ergens parallel met de ingetunnelde beek loopt, opnieuw openen. Het komt erop neer dat we een nieuw stuk beek zullen graven", zegt Bruno Vanhaesebrouck van het studiebureau.Alleen het schoolgebouw uit 1925 blijft behouden. Al de rest wordt nieuwbouw: de kunstacademie met muziektoren van vier verdiepingen (met dakterras) en podiumzaal (50 x25 meter) met foyer en terras, klaslokalen en administratie. Verder het Huis van het Kind met fietsatelier, kinderopvang, binnenspeelplaats en ruilwinkel. De podiumzaal zal 400 zitjes krijgen. Ter vergelijking: Het Perron in Ieper heeft er 550. Aan de kant van het Vroonhof komt er een bovengrondse parking met 32 plaatsen, bereikbaar via het Vroonhof. Het verkeer wordt steeds weggestuurd via het Rekhof, om het stadscentrum te ontlasten. "Verder komt er een stadsplein met heel wat groen en zitbanken. De Vleterbeek willen we ontwikkelen als een doorlopende fietsroute, en zo inzetten op duurzame mobiliteit en bereikbaarheid", aldus nog Bruno Vanhaesebrouck.De live sessie werd opgenomen en blijft de weken nadien als een webinar ter beschikking op de website. Iedereen kan dus wanneer en waar hij/zij wil de digitale uiteenzetting op eigen tempo bekijken en herbekijken. Reacties zijn via mail mogelijk tot eind juni.In de gotische zaal van het stadhuis loopt op donderdag 25 juni (14-20 uur.), vrijdag 26 juni (9-12 en 14-18 uur) en zaterdag 27 juni (9 tot 12 uur) een kleine expo met alle plannen, tekeningen en teksten uit het huidige voorstel. Een deskundige geeft desgewenst commentaar en noteert bemerkingen vanuit het publiek. Uiteraard worden de nodige coronamaatregelen genomen.Tussen 22 juni en 5 juli krijgen alle gestructureerde inspraakorganen, zoals de adviesraden, de kans om een (onderbouwd) advies te formuleren, al dan niet geformuleerd tijdens een algemene of bestuursvergadering.Bedoeling is dat het studiebureau en het beleid alle opmerkingen beoordelen en desgevallend aanpassingen aan het plan doorvoeren. Als bovenstaande timing en werkwijze lukken, plant de stad de goedkeuring van het masterplan tijdens de gemeenteraadszitting van eind augustus 2020."We rekenen er op dat de site, die de naam Proosdijsite krijgt, volledig af is binnen de tien jaar. Maar de site moet tijdens die transitie steeds actief en bereikbaar blijven. Omdat we bouwen in het echte historische hart van Poperinge zal heel wat archeologisch onderzoek nodig zijn. Hier rond willen we tijdelijke tentoonstellingen organiseren", besluit de burgemeester.Ondertussen vorderen de werken aan het nieuwe schoolgebouw voor het Gemeenschapsonderwijs langs het Rekhof heel vlot. Het is de bedoeling dat die gebouwen worden ingenomen in de zomer van 2021. (AHP)