Wilfried Jonckheere (63) is geboren in Brugge en opgegroeid in Jabbeke, waar hij naar de lagere school ging tot en met het vijfde leerjaar. Daarna ging hij naar Brugge, waar hij Latijn-Grieks volgde. Na de middelbare studies volgde hij zijn roeping en ging aan het seminarie in Brugge studeren. Dan volgde hij nog twee jaar Germaanse, vier jaar theologie en vier jaar licentie Germaanse."
...