Vroeg-middeleeuwse graven ontdekt bij opgravingen in Brugge

Bij de opgravingen aan het Onze-Lieve-Vrouwekerkhof Zuid werden antropomorfe graven ontdekt. © Davy Coghe
Redactie KW

In Brugge zijn bij opgravingen op het Onze-Lieve-Vrouwekerkhof zeven antropomorfe graven ontdekt. Deze graven benaderen sterk de vorm van de menselijke omtrek die met veldstenen is geaccentueerd. De vondsten dateren vermoedelijk uit de 10de-11de eeuw en zijn uitzonderlijk, niet enkel voor Brugge maar heel ons land.

“In Brugge is er slechts één eerdere melding bekend van een antropomorf graf”, aldus burgemeester Dirk De fauw. “De recente vondst is dus heel belangrijk. Helaas zijn de antropomorfe graven verstoord door latere begravingen en is geen enkel graf volledig bewaard gebleven.”

“Het aanleggen van antropomorfe graven vergde heel wat inspanningen en was een kostelijke zaak”, aldus schepen van Cultuur Nico Blontrock. “Ook de ligging nabij de voorzijde of de hoofdingang van de romaanse of pre-romaanse voorloper van de huidige Onze-Lieve-Vrouwekerk verwijst naar een belangrijke status van de overledene. Mogelijk maakten ze deel uit van een gegoede familie of een hogere sociale elite.”

Voorportaal

De Onze-Lieve-Vrouwekerk is de tweede oudste parochiekerk van Brugge en wordt voor het eerst vermeld in 1075. In deze oudste vermelding wordt beweerd dat de kerk toen al bijna twee eeuwen bestond. Over deze periode is heel weinig informatie bekend. Het is dan ook een van de doelen van het huidige archeologische onderzoek om hierover meer te weten te komen.

Vóór de 12de eeuw was het niet gebruikelijk en meestal verboden om in een kerk te worden begraven. De beste optie bestond erin een laatste rustplaats aan te leggen in het voorportaal of voor de kerk, in het stuk dat later het kerkplein werd. Een laatste rustplaats dicht bij de kerk zorgde ervoor dat de doden dagelijks in de liturgie konden worden herinnerd en dat er voor hun zielenheil werd gebeden. (Chris Weymeis)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.