Een uniek gegeven want het is slechts de tweede keer dat er in de stad een straatnaam toegewezen wordt aan iemand die in de vrijzinnige wereld en in het officieel onderwijs in Kortrijk een speciale plaats innam. De huldi...

Een uniek gegeven want het is slechts de tweede keer dat er in de stad een straatnaam toegewezen wordt aan iemand die in de vrijzinnige wereld en in het officieel onderwijs in Kortrijk een speciale plaats innam. De huldiging gebeurde in de Gothische zaal van het Stadhuis.Op de huldiging waren heel wat genodigden aanwezig, waaronder diverse schepenen van Stad Kortrijk, gedeputeerden, oud-leerlingen, campus Athena maar evenwel mensen die mevrouw Maas goed gekend hebben of die een voorbeeld proberen te stellen aan haar.Colette Maas zal binnenkort mensen kunnen wegwijs maken op de nieuwe verkaveling te Overleie waar ook andere grootheden zullen prijken zoals wijlen Johny Turbo, Jean Walter, Maria Doolaeghe en Marthe De Spiegelei. "Deze vrijzinnige dame krijgt een straatnaam toebedeeld op de nieuwe verkaveling van Overleie. Voor wat ze betekende voor de mensen rondom haar. Ze had er graag bij geweest maar zeker niet op de eerste rij, eerder helemaal achteraan om ons te kunnen observeren hoe het er heden ten dage aan toe gaat" besluit Jan Vanhaverbeke nog.(TV)Lees hier meer over Colette Maas