Door deze bemanning dreigde het schoolfeest van de gemeentelijke Pienterschool in het water te vallen. Maar dat liet het oudercomité van de Pienterschool niet gebeuren en maakte dat met een protest kenbaar bij het gemeentebestuur. "Het is de eerste keer dat we dergelijke problemen ondervinden bij een ve...

Door deze bemanning dreigde het schoolfeest van de gemeentelijke Pienterschool in het water te vallen. Maar dat liet het oudercomité van de Pienterschool niet gebeuren en maakte dat met een protest kenbaar bij het gemeentebestuur. "Het is de eerste keer dat we dergelijke problemen ondervinden bij een verkiezing", verduidelijkt burgemeester Francis Benoit."Voor de rekrutering van voorzitters en bijzitters zijn we gebonden aan bepaalde beroepscategorieën. We schoven vijf geboortejaren naar voor, verschillend dan die van de laatste verkiezingen. We hebben echter gemerkt dat soms twee ouders uit een gezin daarbij werden opgeroepen, waardoor we onze lessen hebben getrokken uit dat probleem en naar de toekomst toe een andere manier van rekrutering willen gaan hanteren.""Een ander probleem die zich ditmaal stelt is dat zeven van de twintig leden van de ouderraad van de Pienterschool werden opgeroepen waardoor hun schoolfeest zo dreigde in het water te vallen. Gezien dit zeker de bedoeling niet kan zijn, besloten we de koppen bij elkaar te steken over de partijgrenzen heen op zoek naar een passende oplossing."De gemeentelijke Pienterschool kan alvast op haar beide oren slapen gezien deze oplossing ook werd gevonden in de vorm van Francis Benoit, Jan Deprez, Aline Derez, Etienne Vancoppenolle, Bart Vroman en Filip Vanhauwaert die zich vrijwillig opgaven om als bijzitter te zitten op verkiezingszondag zodat alle leden van de ouderraad van Pienter zich volledig kunnen gaan focussen op het schoolfeest.(BRU)