Technische uitwerking Belgisch coronacertificaat vrij eenvoudig

©LAURIE DIEFFEMBACQ BELGA
©LAURIE DIEFFEMBACQ BELGA

De Europese Unie heeft de ambitie om tegen de zomervakantie de EU-landen de mogelijkheid te bieden het coronacertificaat te verdelen. Hiermee zou wie gevaccineerd is tegen Covid-19, een recent negatief testresultaat kan voorleggen of na ziekte over antilichamen beschikt, vrij moeten kunnen rondreizen in de Schengenzone. De technische uitwerking van het certificaat in ons land is vrij eenvoudig, zegt Frank Robben, administrateur-generaal van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ). “De backoffice is er immers al.”

Terwijl het Europees Parlement en de Raad zich opmaken voor de politieke onderhandelingen over het coronacertificaat, is de technische uitwerking reeds volop aan de gang. Bedoeling is om wanneer er een akkoord is over de gebruiksvoorwaarden, het certificaat meteen kan worden uitgereikt. Het zijn de lidstaten die het attest zullen verdelen, via een app of een pdf op de smartphone, of op papier.

Twee testfasen

Op 10 mei gaat een eerste testfase van start, waarbij een grote groep landen hun eigen ontwikkelde systeem aan de Europese ‘gateway’ zullen verbinden. Het is dan ook de bedoeling dat de lidstaten een certificaat dat hen door een buitenlandse reiziger wordt voorgelegd, kunnen verifiëren. De Europese Commissie biedt daarvoor de technische ondersteuning.

Een tweede testfase start eind mei. Op 1 juni zal het hele systeem operationeel zijn en kunnen de lidstaten zich beginnen te verbinden. Als het van de Commissie afhangt, zijn alle lidstaten op 30 juni verbonden en kunnen ze hun coronacertificaten beginnen uit te reiken.

Vaccinnet

In België is de ontwikkeling van zo’n certificaat waarmee burgers kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn of over een recent testresultaat beschikken relatief eenvoudig, legt Frank Robben van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid uit.

“Wij hebben het grote voordeel dat in Vlaanderen alle vaccinaties die worden toegediend, worden opgeladen in Vaccinnet. Brussel en Wallonië beschikken niet over een eigen databank, maar in het kader van de Covid-19-vaccinatie is beslist de applicatie voor heel België te gebruiken. Daarnaast gaan ook alle testresultaten in een databank, die beheerd wordt door Sciensano.”

‘Assembleren’

In veel andere landen heeft de ontwikkeling van het certificaat en de ontsluiting van de vaccinatie- en testgegevens heel wat voeten in de aarde. “Maar voor ons is het dus niet zo moeilijk om een certificaat te maken, want de backoffice is er al. Wij moeten niet ontwikkelen, maar slechts assembleren”, zegt Robben.

Het is het agentschap Informatie Vlaanderen (AIV) dat voor de technische uitwerking van het Belgische certificaat zorgt. Eerstdaags wordt beslist of ons land aan de eerste of de tweede Europese testfase deelneemt.

Kostenplaatje

Landen kunnen hun eigen systeem ontwikkelen, of verder bouwen op de Europese template. Voor de ontwikkeling van een certificaat biedt de Europese Commissie elke lidstaat tot 1 miljoen euro financiële steun aan. Ook van België wordt een aanvraag voor ondersteuning verwacht. De Commissie raamt het kostenplaatje van de ontwikkeling van interoperabele certificaten in 30 Europese landen op ongeveer 45 miljoen euro.

Rest nog de vraag hoe een certificaat precies zal kunnen worden aangevraagd. “We kunnen ook voor een pushsysteem zorgen waarbij we de burgers een pdf bezorgen, maar als ze die dan niet gebruiken is dat misschien een verloren kost”, zegt Robben. “In ieder geval proberen we het allemaal zo laagdrempelig mogelijk te houden.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.