Geen extra ondersteuning voor toeristische ondernemingen: “Zuur voor de vele aanvragen die naast de steun grepen”

Loes Vandromme. © (Foto LBR)
Redactie KW

Tal van toeristische ondernemers dienden een aanvraag in voor financiële ondersteuning binnen het Stimulusprogramma bij de heropstart na de coronapandemie. Slechts een beperkt aantal van de aanvragende toeristische ondernemingen konden ook rekenen op steun. Een Stimulusprogramma 2.0. lijkt er niet te komen.

“Realisatietermijn wordt uitgesteld, maar het blijft zuur voor de vele aanvragen die naast de steun grepen”, zegt Vlaams Parlementslid en Poperingse schepen Loes Vandromme (CD&V). Ook het Poperingse charmehotel ‘Manoir Ogygia’ diende ook een dossier in, maar greep naast de Stimulussteun.

Verschillende steunmaatregelen werden uitgewerkt voor toeristische ondernemers om hen te ondersteunen tijdens de coronapandemie. De Vlaamse Regering voorzag onder andere 30 miljoen euro voor het Vlaams Stimulusprogramma, daarmee werden toeristische ondernemingen ondersteund bij de heropstart. “Het Stimulusprogramma was een groot succes, in die zin dat er in één maand tijd maar liefst 845 aanvragen werden ingediend”, weet Vlaams Parlementslid Loes Vandromme (CD&V). “Helaas ontvingen uiteindelijk slechts 272 of 32,19% van de aanvragende toeristische ondernemingen ook daadwerkelijk enige vorm van steun. Het gereserveerde steunbudget bleek ontoereikend om alle ontvankelijke steunaanvragers te financieren. Er werd voorrang gegeven aan de steunaanvragers die voor hun toeristische attractie, toeristisch logies, hostel of jeugdverblijf zelfstandig zijn in hoofdberoep of waarvan de uitbating van een toeristische attractie of logies hun hoofdactiviteit vormt.

Steun van de provincie

Uit cijfers blijkt dat het grootste deel van de steun, namelijk 13.009.951 euro of 43.37%, werd uitbetaald aan toeristische ondernemingen in West-Vlaanderen. Het grootst aantal aanvragen kwam ook uit West-Vlaanderen, namelijk 429. De provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg, maar ook de kunststeden Brugge en Gent, voorzagen in een bijkomend budget om ontvankelijke steunaanvragen die na beoordeling niet door Vlaamse middelen betaald konden worden, op te pikken. Ook hier was de steun uit West-Vlaanderen het grootst met 2 miljoen euro.

Het Poperingse charmehotel ‘Manoir Ogygia’ diende ook een dossier in, maar greep naast de Stimulussteun. “Een totaalconcept werd ingediend en dat ging van het plaatsen van een buitenkeuken, tot een orangerie, investeringen voor onze kamers… Een concept van zo’n 70.000 euro. We konden wel rekenen op financiële steun van de provincie West-Vlaanderen. Het is jammer dat we geen Stimulussteun kregen, maar we beslisten om ervoor te gaan”, zegt chef Kris Pollentier van Manoir Ogygia. “De veranderingen die we deden zijn ook een echte meerwaarde voor ons naar de toekomst toe. Mensen komen hier om te genieten en dat kan nu ook tijdens het dineren in de tuin. We creëerden een open ruimte waar bijvoorbeeld ook seminaries kunnen doorgaan. Dat is is een andere beleving dan in een zaal. We bekijken het positief en elke morgen sta ik op met de glimlach.”

Verlengde realisatietermijn

Een tweede ronde binnen het Stimulusprogramma lijkt er ook niet te komen, maar ondernemers kunnen wel uitstel krijgen tot eind dit jaar om hun investeringsprojecten volledig te realiseren. “De steunbedragen werden in juli 2021 al uitbetaald en oorspronkelijk was de uiterlijke uitvoeringsdatum 30 juni 2022. Gezien de aanslepende coronacrisis bleek deze deadline voor velen moeilijk haalbaar. Toch blijft het zuur voor de vele aanvragers die naast de Stimulussteun grepen. Ook voor hen zou de minister minstens de nodige begeleiding bij heropstart moeten voorzien.”

Een evaluatie van het Stimulusprogramma zou er wel komen en daarbij zou bekeken worden hoe het bestaande steuninstrumentarium kan geoptimaliseerd worden. “In het kader van het Vlaams Stimulusprogramma werden een groot aantal projecten rond energiezuinigheid en duurzaamheid ingediend. In dat licht werd recent nog 2 miljoen euro uit het klimaatfonds geoormerkt voor investeringen in de toeristische sector. Dat kan voor sommige ondernemingen hoopvol nieuws betekenen, al is het nu wachten op de concrete uitvoering van deze maatregel”, besluit Loes Vandromme.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.