Provincie wil vanaf 2026 één uitbater voor alle horecagelegenheden in provinciedomeinen

Als het van de deputatie afhangt zal er vanaf 2026 slechts één investeerder alle horecazaken uitbaten.
Phebe Somers

Binnen drie jaar lopen er verschillende concessies voor de uitbating van horecazaken in provinciedomeinen af. In plaats van opnieuw aparte uitbaters te zoeken, opteert het provinciebestuur vanaf 2026 voor een clusterconcessie. Concreet betekent dit dat er één investeerder verantwoordelijk zou zijn voor de uitbating van eet- en dranketablissementen in de West-Vlaamse provinciale domeinen.

Kleine spelers vallen uit de boot

“Wij hebben geen budget om miljoenen te spenderen aan al die gebouwen, dat is ook onze kerntaak niet. De nieuwe Vlaamse wetgeving verhindert ons ook om levenslange concessieovereenkomsten af te sluiten, waardoor we elke vijf jaar opnieuw op zoek moeten naar nieuwe uitbaters. Het leek ons efficiënter om in dat geval te focussen op het bundelen van deze concessies, één investeerder vinden die instaat voor de invulling van al die verschillende horecazaken. Als die aanbesteding niet slaagt, zullen we natuurlijk bekijken hoe we dit op een andere manier kunnen oplossen. Alle geïnteresseerden mogen zich alleszins melden”, legt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe uit.

Provincieraadslid en burgemeester van Deerlijk Claude Croes uitte alvast zijn bezorgdheden vanuit de CD&V-fractie over dit plan: “In de huidige maatschappelijke en economische context wordt het zeker niet eenvoudig om hiervoor kandidaten te vinden voor zo’n groot engagement. Wij vrezen dat vooral kleinere spelers geen schijn van kans maken, jammer voor de lokale ondernemers natuurlijk. Daarnaast hopen we dat er nog voldoende aandacht wordt geschonken voor het aanbieden van streekproducten en samenwerkingen van de vele West-Vlaamse brouwerijen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.