Poperinge heeft ambitieuze plannen voor sportzone, The Frontliners niet tevreden: “Beloftes op lange baan geschoven”

Schepen Klaas Verbeke: “We willen inspelen op nieuwe trends.”© MD
Schepen Klaas Verbeke: “We willen inspelen op nieuwe trends.”© MD
Andres Hollebeke

Het stadsbestuur van Poperinge heeft ambitieuze plannen met de sportzone langs de Ouderdomseweg. Zo komen er onder andere zes tennisvelden, een padelveld én een volledig nieuw baseballterrein. Maar toch reageert soft- en baseballclub The Frontliners teleurgesteld. “Er werd ons een terrein beloofd tegen 2022, maar dat wordt nu met twee jaar uitgesteld”, stelt voorzitter Geoffrey Andries. Schepen van Sport Klaas Verbeke (CD&V) heeft geen begrip voor de kritiek.

“Niet enkel onze vele sportclubs, maar ook heel wat recreatieve sportievelingen maken gretig gebruik van onze accommodatie op Don Bosco”, vertelt schepen van Sport Klaas Verbeke (CD&V). “Toch stellen we vast dat er voortdurend nood blijft aan bijkomende faciliteiten op onze stedelijke sportzone. Er komen niet enkel nieuwe clubs bij, maar er ontstaan ook nieuwe behoeftes binnen de bestaande clubwerkingen. Daarnaast zien we op sportvlak en naar sportbeleving toe ook heel wat nieuwe trends opduiken, waar we ook graag willen op inspelen. In samenspraak met de Poperingse sportclubs en gebruikers van onze sportzone, willen we werken aan een doordachte en gedragen langetermijnvisie. Een masterplan zorgt voor ruimtelijke samenhang en zo voorkomen we dat de stedelijke sportinfrastructuur te veel versnipperd geraakt.”

In dialoog gegaan

“Hoewel de coronapandemie één en ander bemoeilijkte, wilden we toch volop inzetten op inspraak. Studiebureau VELD- architecten, dat ook het Masterplan Vroonhof uitwerkte, werd aangesteld om ons te begeleiden doorheen dit participatieve proces. Op de online verkenningsdag in november vorig jaar gingen we in dialoog met de verschillende sportclubs en gebruikers van onze sportzone. Aan de hand van de actuele toestand werd een oplijsting gemaakt van de huidige en toekomstige noden en verwachtingen”, zegt Klaas Verbeke.

Het plan van hoe het sportpark er op termijn moet uitzien.© MD
Het plan van hoe het sportpark er op termijn moet uitzien.© MD

“De voorlopige versie van het masterplan, dat op 15 maart werd voorgesteld op de algemene vergadering van de sportraad, komt op heel veel vlakken tegemoet aan de vele wensen en behoeften van de sportclubs. De tweede inspraakronde, waarin clubs nog voorstellen en suggesties kunnen doorgeven, loopt nu nog tot 28 maart. Bedoeling is om dan in april de definitieve versie ter goedkeuring voor te leggen aan achtereenvolgens de sportraad en de gemeenteraad”, besluit de schepen van Sport.

The Frontliners ontgoocheld: “Stadsbestuur komt zijn beloftes net na”

Soft- en baseballclub The Frontliners is niet tevreden met de plannen die door het stadsbestuur naar voren geschoven worden en startten een petitie via Facebook. “Hoewel ons een volwaardig baseballterrein werd beloofd tegen 2022, wordt dat nu weer uitgesteld naar 2024”, zegt voorzitter Geoffrey Andries.

Geoffrey Andries reageert teleurgesteld op het uitstel.© MD
Geoffrey Andries reageert teleurgesteld op het uitstel.© MD

“Ons huidig terrein wordt omgeven door struiken en ook halfweg het plein staan struiken”, vertelt Geoffrey Andries. “Daardoor lopen vele spelers blessures op: schrammen, verstuikingen en dergelijke, maar er staan ook brandnetels tussen. Bij baseball vertrekt de bal de eerste 25 meter aan 100 km per uur, maar door het terrein vol putten, hobbels en bulten krijg je veel ‘valse botsen’. Dat leidt tot vele blauwe plekken, blauwe ogen en zelfs gebroken neuzen”, aldus de voorzitter van de club die in 2010 werd opgericht, en ondertussen zowat honderd leden telt.

Stad met trots vertegenwoordigen

“Idealiter speelt men op een mooi, vlak veld. We willen met trots onze stad kunnen vertegenwoordigen. Nu komen de tegenstanders soms met tegenzin spelen in Poperinge, door de staat van ons veld. Om ons ongenoegen te uiten, startten we een petitie op Facebook. Na twee dagen hadden we al 600 ondertekenaars. De grond voor ons ‘nieuwe terrein’ is nog steeds niet in het bezit van de stad. Onze meerjarenplanning is gericht op vroegere beloften door de stad. We gaan niets eisen, desnoods betalen we zelf, maar het moet veiliger. We investeerden reeds 15.000 euro in een eigen materieelkot. Maar we willen garanties dat onze investeringen blijvend kunnen zijn”, zegt Geoffrey Andries.

Schepen reageert verrast

Schepen Klaas Verbeke is compleet verrast door de petitie. “Op de verkenningsdag in november diende het bestuur van The Frontliners zelf al een ontwerp van speelveld in op de door hen gekozen voorkeurslocatie. Echter, op basis van gefundeerde ontwerptechnische én ruimtelijke argumenten, uitvoerig uitgelegd door het studiebureau, blijkt het zo goed als onhaalbaar om het immense speelveld van ongeveer 100 x 100 meter in te planten waar zij het aanvankelijk wilden. Het zit er te veel gewrongen tussen het bestaande kleedkamercomplex, de hondenschoolsite en de boogschutterszone. Bovendien is daar een belangrijk niveauverschil van twee meter dat enkel weggewerkt kan worden tegen aanzienlijke meerkost”, vertelt de schepen.

Zware investering

“Het studiebureau en het bestuur moeten er uiteraard over waken dat op langere termijn tegemoet gekomen wordt aan de behoeften van alle betrokkenen en dat de kwaliteit en uitvoering van het volledige masterplan niet gehypothekeerd worden door nu een foute keuze te maken. Daarom kiezen we er voor om het soft- en baseballveld aan te leggen op de uitbreidingszone aansluitend op hun huidige veld. Daar is wel ruimte genoeg en bovendien is de oriëntatie van het speelveld daar veel gunstiger. Momenteel doen we er alles aan om die grond zo snel als mogelijk te verwerven en onderzoeken we ook alle subsidiemogelijkheden”, zegt Klaas Verbeke.

“Op basis van de inspraakronde zal een concrete timing en aanpak opgesteld worden en in die zin zal ook de meerjarenplanning geactualiseerd worden. Ik begrijp de verontwaardigde reactie en ophef niet zo goed, want het beloofde veld komt er wel degelijk. We investeren in een eerste fase meer dan 365.000 euro in de aanleg van een state-of-the-art soft- en baseballveld, uniek in onze regio. Op langere termijn is er zelfs uitzicht op bijkomende investeringen in led-verlichting, scoretorens én nieuwe kleedkamers voor een bedrag van meer dan 500.000 euro. Dus ja, we vragen nog even geduld, maar ze krijgen er heel wat voor in de plaats.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.