Plannen vrijetijdssite Bavikhove voorgesteld

© LOO
Peter Van Herzeele
Peter Van Herzeele Medewerker KW

In het najaar van 2023 starten de werken aan de vrijetijdssite van Bavikhove. Niet alleen komt er een splinternieuw gebouw met multifunctionele ruimtes, ook de omgeving wordt aangepakt. Er komt ruimte voor groen, water en een uitbreiding van de publieke ruimte.

Onlangs vond er een infomarkt plaats over de plannen van de vrijetijdssite in Bavikhove. Geïnteresseerden kregen er alle plannen te zien en konden via een begeleide wandeling op de site zelf meer uitleg krijgen. “De afgelopen periode verzamelden we via participatiemomenten input van onze verenigingen en inwoners en hielden we zoveel mogelijk rekening met alle opmerkingen die we daar kregen. Nu zijn de plannen eindelijk af en kunnen we het ontwerp van het nieuwe gebouw en omgeving bekend maken.”, aldus burgemeester Alain Top (Vooruit). ‘In het najaar van 2023 start de eerste fase van de werken met de afbraak van het oude schoolgebouw. In de plaats komt door een multifunctioneel gebouw met een grote polyvalente ruimte die een alternatief moet bieden voor de ruimte van de Torengalm, een podiumzaal, kleedruimtes en lokalen met verschillende functies”, duidt schepen van Ruimtelijke ordening David Vandekerckhove (Groen). Naast het gebouw krijgt ook de hele omgeving een opfrissing. “De parking wordt onthard en de aanwezige beek brengen we naar de oppervlakte, er komt een open speelweide, een speelbos en de omheining van de visvijver verdwijnt. Bovendien wordt de fietsverbinding vanuit Hulste doorgetrokken. Het fietspad zal lopen op de plaats waar nu de oude bibliotheek staat”, zegt schepen van Milieu en Mobiliteit Tijs Naert (Groen). De aanleg van de omgeving wordt gerealiseerd samen met de provincie West-Vlaanderen. Via het onthardingsproject Vlaanderen Breekt Uit! krijgt de stad subsidies om ontharding te realiseren.

© LOO

Verbindende ruimte

“Als ontwerper van het vrijetijdspatrimonium voor Bavikhove nemen we de draad op van het reeds afgelegde traject richting Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Met een update van de noden en verlangens van de verschillende verenigingen en gebruikers knopen we aan bij eerdere participatie. Tegelijk verkennen we de conclusies die verankerd werden in het RUP”, luidt het bij AVDK aRCHITECten. “Er waren enkele denksessies om de duurzaamheidsambities van de stad Harelbeke waar te maken: in hoeverre kunnen we de indrukwekkende sequoias en de landschappelijk waardevolle glooiing naar de vijver toe behouden? Is het zinvol/haalbaar om de overdekte speelkoer als beschutte buitenruimte in het concept te integreren? We stellen voor het bouwvolume te verschuiven naar het bouwrijpe terrein, op de plaats van de af te breken school en de ongebruikte lagergelegen asfaltvlakte, en zo de bomen en het landschap te integreren. Deze locatie geeft ons twee maaiveld-niveaus om op aan te sluiten: deze van de school, aansluitend op Bavikhovedorp. en deze van de beekvallei en Vlietestraat, zo’n 3-tal meter lager. Op die manier vermijden we onnodig grondverzet en een lift. We koppelen het nieuwe vrijetijdscentrum aan de bestaande sporthal met een royaal overdekt portaal tussenin de cafetaria, de zaal en de sporthal, zodat bij grote evenementen alle infrastructuur gezamenlijk kan ingezet worden. We zien die overdekte schakel als een verbindende ruimte die dorp en domein aan elkaar koppelt, binnen- en buitenrecreatie op elkaar betrekt en sport en cultuur door elkaar weeft.”

© GF

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier