"Het idee om met een kleutertheater van start te gaan, sluimerde al enkele jaren in ons hoofd", opent Evelien Cavynt uit Schuiferskapelle, lid van Lucht. "Ik werk als ergotherapeute in het dienstverleningscentrum Heilig Hart in Bachte-Maria-Leerne (Deinze). Daar komen we dagelijks in contact met kinderen met een beperking en wanneer er toneel of muziek met hen gedeeld wordt, merken we dat ze daar volledig in op gaan. Helaas blijft in veel gevallen een dergelijk initiatief beperkt tot een week. Samen met nog enkele andere collega's ontkiemde bij ons de gedachte om zelf met een theaterteam van start te gaan dat zich zou toeleggen op theatervoorstellingen speciaal op maat voor kleuters, zeg maar voor pagadde...