Wim Dezeure: "Het opleidingscentrum voor blindengeleidehonden van de vzw Federaal Werk 'De Vrienden der Blinden en Slechtzienden' werd in 1946 opgericht en is daarmee het oudste centrum van België. In 1995 opende de vereniging in Koksijde zijn tweede opleidingscentrum voor blindengeleidehonden. Samen vormen ze een van de vier diensten van de cluster inclusie en levenskwaliteit."
...

Wim Dezeure: "Het opleidingscentrum voor blindengeleidehonden van de vzw Federaal Werk 'De Vrienden der Blinden en Slechtzienden' werd in 1946 opgericht en is daarmee het oudste centrum van België. In 1995 opende de vereniging in Koksijde zijn tweede opleidingscentrum voor blindengeleidehonden. Samen vormen ze een van de vier diensten van de cluster inclusie en levenskwaliteit.""Onze vereniging zet zich elke dag opnieuw in om visueel gehandicapte personen te begeleiden en te steunen. We willen ervoor zorgen dat zij hun zelfredzaamheid en maatschappelijke en culturele integratie, maar ook hun persoonlijke welzijn kunnen behouden en verder ontwikkelen. Anderzijds sensibiliseren we met alle mogelijke middelen over wat het betekent om met een visuele beperking te leven. Hierbij willen we zoveel mogelijk mensen een andere kijk geven op deze handicap.""Onze dienst voor de opleiding van blindengeleidehonden is voortaan officieel erkend als lid van de Internationale Federatie voor Blindengeleidehondenscholen (IGDF). Na verschillende maanden van opleiding hebben onze honden, Pablo, Pippa, Pavlov, Priya, Victoria & Quido, met glans hun diploma van blindengeleidehond behaald volgens de criteria van IGDF.""Een blindengeleidehond overhandigen aan blinden of slechtzienden is een uitzonderlijk moment. Dit evenement is het hoogtepunt van lange maanden training voor de geleidehond en voor zijn gebruiker. Het is een moment van vreugde voor alle betrokkenen bij dit solidariteitsproject: de personeelsleden, de instructeurs die verantwoordelijk zijn voor de training, de pleeggezinnen, de partners, alle vrijwilligers én de donoren", gaat Wim verder."De erkenning kan je gelijk stellen met een ISO-norm voor 'speciale geleidehonden' die garandeert dat het volledige proces - het kweken, de ondersteuning van de pleeggezinnen, de opleiding en zorg van en voor de hond, de begeleiding van personen met een visuele beperking, de kwaliteit van de infrastructuur, enzovoort - verloopt met het grootste respect voor het welzijn van alle betrokkenen en waarbij de hoogst mogelijke kwaliteit wordt nagestreefd." "Deze erkenning maakt geen verschil uit wat betreft de financiële ondersteuning die we ontvangen van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap)", geeft Wim Dezeure nog mee. "De opleiding van een blindengeleidehond kost ongeveer 25.000 euro, waarvan de helft gesteund wordt door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Voor de andere helft rekenen we op het goede hart van vele dierenvrienden. Door middel van meter- en peterschap, dopjesinzameling en giften wordt de opleiding van de honden verder financieel ondersteund.""We hebben in 2018 tien geleidehonden ter beschikking kunnen stellen: zes honden opgeleid in Koksijde (Priya, Victoria, Pablo, Pippa, Pavlov et Quido), vier honden opgeleid in Bergen (Paco, Phoenix, Pixel en Quartz). De doelstelling is om dit aantal te verhogen zodat we sneller en meer mensen kunnen helpen met een visuele beperking", klinkt het.Wim besluit: "De opleiding van deze toekomstige superhelden is een veeleisend proces - niet zomaar elke hond komt in aanmerking als superdog - binnen een magnifieke waardenketen. De allereerste schakel wordt gevormd door de gulheid van onze schenkers zonder wie dit mooie verhaal niet zou kunnen zijn."