Vreugdevol gestemde lectoren in de Sint-Pieterskerk in Koksijde

De pastorale eenheid Ster der Zee telt actueel zes kerken waar erediensten verzorgd worden, maar beschikt nu nog slechts over drie priesters met Hans Devos, Lieven Gistelinck en Dominiek Vercruysse. Waar is de tijd dat er per kerk een parochiepriester was met een kapelaan… Gelukkig kunnen de Koksijdse geestelijken rekenen op de onmisbare steun van een team vreugdevol gestemde lectoren.

V.l.n.r. Herman Rabaey (pedagogisch adviseur S.O.), Jean-Marie D’haenen (pedagogisch adviseur L.O.), Jean Van den Noortgaete (jurist), Erik Devos (directeur G.S.), Z.E.H. Hans Devos (pastoor- moderator), Gerda Hollevoet (administratie – boekhouding – Hotelschool TD , kleuteronderwijzeres), Naas Pecceu (directeur college Veurne), Ronny Calcoen (adjunct-directeur Hotelschool Koksijde). Staan niet op de foto: Jef Ameeuw (godsdienstleraar S.O. Annuntiata Veurne), Jenny Cuvelier (verpleegster), Jan Pottie (Sales Manager), Gilbert Rommelaere (directeur G.S.) Charles Vannecke (dir. GS). © EDK

Vanaf het tweede Vaticaanse concilie werden leken meer betrokken bij de liturgie van de Kerk. Alle schriftlezingen en Bijbelteksten met uitzondering van het Evangelie kunnen nu voorgelezen worden door lectoren. De teksten voor de lectoren zijn teksten uit de Bijbel, eerste lezing en/of tweede lezing, daarbij nog gebeden opgesteld door de liturgische werkgroep uit de pastorale eenheid.

De geschiedenis

Jean-Marie D’Haenen vertelt wat meer over de geschiedenis van de lectoren in Koksijde: “Het lectorenschap is begonnen onder kapelaan Alfons Demarey, die er door de ziekte van pastoor Allaer alleen voor stond. Omdat ik als jonge onderwijzer ook meteen tot lid gebombardeerd werd van de parochieraad, werd ik door Fons aangesproken om een handje te helpen in de kerk. Zo ben ik in 1974 gestart met het lectorenschap. Kort nadien werd Erik Devos cantor. We konden dat niet weigeren, wetende dat Roger Vannecke als organist ook onze directeur was van de gemeenteschool in Koksijde.”

“In 1975 werd Jozef Balanck benoemd in de St.-Pietersparochie. Fons had zijn benoeming in Lo aanvaard en vertrok uit Koksijde. Jozef Balanck was een fervent aanhanger van de betrokkenheid van leken in de Kerk. Kort nadien sloot Gilbert aan en nadien Charles.”

“De lectoren vergaderden vaak samen met de priester of almoezenier om de diensten voor te bereiden en zo zelf inspraak te hebben in de keuze van lezingen. Zo bleven Erik en ikzelf elke zaterdag van dienst en dit voor vele jaren. Erik bepaalde de liederen en sprak dan af met Roger Vannecke.”

“Op zaterdagnamiddag werd ik dikwijls door pastoor Balanck gevraagd om eens bij hem langs te gaan. Hij vroeg dan om zijn preek te lezen en van commentaar te voorzien. We dronken dan ook vaak samen een Duvel. Balanck bleef priester tot in 1994, hij overleed na een ongeval in 1995.”

“Tijdens het bewind van Balanck maar zeker ook onder pastoor Jozef Jacob werd het aantal lectoren uitgebreid. Onder Pol Dehullu werd het lectorenschap meer geformaliseerd. Erik werd verantwoordelijke voor de lectoren en stelde een beurtschema op. Pol hield van klasse en coachte zijn discipelen met tips.”

Alles op zaterdag

“Door het wegvallen van de zondagsmis zijn nu alle lectoren op zaterdag van dienst. Daardoor is de frequentie van dienst veel lager”, besluit Jean-Marie zijn verhaal.

Opvallend bij de lectoren van de Sint-Pieterskerk is dat op enkele uitzonderingen na allen een binding hadden met het onderwijs: als leraar en de meesten als directeur.

(EDK)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.