Naar aanleiding van 100 jaar Groote Oorlog wordt van 2014 tot 2018 vredeswakes georganiseerd in de kerk van Langemark. "Waarom komen wij hier 12 keer op rij samen? Wat bezielt ons? Wat verbindt ons? Heel eenvoudig, de wereld die wij willen, is een wereld waarin leiders niet zo ziekelijk zelfingenomen zijn dat het zelfs bij de dood van een kind weer over henzelf moet gaan. De wereld die wij willen is menselijkheid. Voor alle duidelijkheid het is niet de burgemeester van Antwerpen d...

Naar aanleiding van 100 jaar Groote Oorlog wordt van 2014 tot 2018 vredeswakes georganiseerd in de kerk van Langemark. "Waarom komen wij hier 12 keer op rij samen? Wat bezielt ons? Wat verbindt ons? Heel eenvoudig, de wereld die wij willen, is een wereld waarin leiders niet zo ziekelijk zelfingenomen zijn dat het zelfs bij de dood van een kind weer over henzelf moet gaan. De wereld die wij willen is menselijkheid. Voor alle duidelijkheid het is niet de burgemeester van Antwerpen die in dit land bepaalt wat menselijk en wat onmenselijk is. De wereld die wij willen, is een wereld waarin mensen in armoede niet met de vinger gewezen worden, maar op medestanders kunnen rekenen die hen zien als mens. Wij willen een wereld waarin mensen die vluchten voor honger en geweld omarmd worden door mensen die beseffen dat het ook hen kan overkomen. Wij hebben leiders nodig die hun leiderschap afmeten aan de mate waarin menselijkheid het principe van is", zei Peter Peene namens Vredeswakes.Een verhaal van verbinding werd vertelt door Guido Decombel. Hij maakte als schooldirecteur in Oostende zijn droom waar om bruggen te slaan tussen ASO-, TSO- en BSO-leerlingen. "De schotten tussen de onderwijsrichtingen is apartheid op zijn Vlaams. De laatste schoolreis naar Italië deden we met z'n allen. Dan zag je kinderen van BSO kiezen voor een bezoek aan de Sixtijnse kapel en sommige ASO'ers een voorkeur uitspraken voor een wandeltocht. We groeiden naar één speelplaats. We deden ze allemaal samen dansen. Daar zag je grenzen verdwijnen. We deden scholieren uit het ASO groenten fijnsnijden en zij ontdekten het talent vaardigheid. Het BSO volgde een les esthetica en wisten schoonheid te appreciëren.""We moeten onze kinderen meer verhalen meegeven", zei psychiater Peter Adriaenssens. "Het is zo belangrijk dat we voor kinderen en jongeren waardenkaders schetsen. In centrumscholen behalen 80% maar het niveau van het 2de leerjaar, neemt men aan. Dat is niet goed. Jongeren horen alleen maar succesverhalen, maar overwegen zelfmoord als uit is met hun lief. Verhalen hoe het vroeger ging, zijn belangrijk. Er is nood aan vergeving aan mildheid."Vredeswake daagt elke keer uit tot engagement. Er werd een krant "Ubuntu" samengesteld. De vredesganger wordt gevraagd om na het lezen, de krant te verdelen en in het lege vlak een boodschap van verbinding en hoop te geven voor een andere geïnteresseerde lezer(s).(PCO - Foto PCO)