Op zaterdag 19 oktober organiseert het Käthe Kollwitz Comité voor de 22ste keer de Käthe Kollwitz Vredesloop, maar het scheelde niet veel of er was geen Vredesloop meer in Ieper. In 2016 wilde coördinator Geert Vanlangendonck nog de handdoek in de ring gooien, maar kon de fakkel niet doorgeven. Nadat in 2017 het loopevenement zelfs niet kon doorgaan, leek het een stille dood te sterven. In 2018 kwam de Käthe Kollwitz Vredesloop terug, met Geert opnieuw aan het roer.
...

Op zaterdag 19 oktober organiseert het Käthe Kollwitz Comité voor de 22ste keer de Käthe Kollwitz Vredesloop, maar het scheelde niet veel of er was geen Vredesloop meer in Ieper. In 2016 wilde coördinator Geert Vanlangendonck nog de handdoek in de ring gooien, maar kon de fakkel niet doorgeven. Nadat in 2017 het loopevenement zelfs niet kon doorgaan, leek het een stille dood te sterven. In 2018 kwam de Käthe Kollwitz Vredesloop terug, met Geert opnieuw aan het roer."Het organiseren van de Käthe Kollwitz Vredesloop vergt heel wat inspanningen", vertelt Geert Vanlangendonck (61), die in de Dikkebusseweg woont en werkt in de jeugdzorg. "Eigenlijk ben ik er heel het jaar mee bezig en dat eist toch zijn tol. Anderzijds ben ik ook trots op wat we doen met de Käthe Kollwitz Vredesloop op politiek en humanitair vlak. De Käthe Kollwitz Vredesloop wil mensen van alle nationaliteiten en culturen verenigen via het samen sporten en een sterke oproep zijn voor vrede, vriendschap en solidariteit", zegt Geert Vanlangendonck. "Via deze weg willen we ons steentje bijdragen aan een wereld waarin iedereen gelijke rechten en kansen heeft."De voorbije editie van de Käthe Kollwitz Vredesloop mocht 900 deelnemers verwelkomen en een veelvoud aan toeschouwers en sympathisanten. "Met de Vredesloop mogen we ook rekenen op medewerking en ondersteuning van ngo's zoals vzw Vrede, Intal, Palestina Solidariteit, de vakbonden ACV, ABVV, BBTK en Puls, onderwijsinstellingen, mutualiteiten, Ieper Vredesstad, Provincie West-Vlaanderen en Sport Vlaanderen", vervolgt Geert Vanlangendonck. "We mogen ook de vele vrijwillige medewerkers niet vergeten. Net als andere gelijkaardige sportevenementen constateren we dat het vinden van voldoende medewerkers met de jaren moeilijker is geworden."Dat gebrek aan vrijwilligers nekte de Vredesloop ook in 2017. "Onze vrijwilligers zetten zich altijd 100 % in, maar de kerngroep fluctueert jammer genoeg", zegt Geert. "In 2017 werden we plots geconfronteerd met het afhaken van twee kernverantwoordelijken vrij kort voor de Vredesloop waardoor het onverantwoord was om het door te laten gaan. In dit 'sabbatjaar' kregen we heel veel vragen en voostellen om dit initiatief voort te zetten. Een hart onder de riem waren zeker ook de contacten die gelegd werden met Freddesloppet in Göteborg."Zoals ieder jaar stelt de Vredesloop ook deze editie maatschappelijke problemen aan de kaak. "Er moet bespaard worden - of beter gezegd: er wordt aan afbraak gedaan van sociale rechten - op vlak van zorg: in enge zin, via uit de pan rijzende medische kosten die niet of nauwelijks nog worden gedragen vanuit een solidair principe. In brede zin worden middelen voor zorginstellingen en sociaal-cultureel werk beperkt, waardoor heel wat mensen in de kou komen te staan. De zekerheid op een leefbaar pensioen ligt aan flarden. Het recht op kwalitatief onderwijs voor ieder kind wordt niet langer gegarandeerd. De gehele samenleving wordt door een toenemende ongelijkheid getroffen. Daartegenover heeft men wel miljarden vrij om te besteden aan bewapening. De vervanging van de gevechtsvliegtuigen om tegemoet te komen aan NAVO-verplichtingen swingen de pan uit. Investeringen in bewapening geven geen garantie op veiligheid."Het blijft echter niet bij woorden alleen, de Vredesloop steunt ook ieder jaar een concreet project. "Dit jaar steunen we 'Verse gronden voor Wadi Fukin'", vervolgt Geert. "Wadi Fukin is het enige dorp in Palestina waar de oorspronkelijke bewoners terug hebben kunnen keren naar hun gronden, na een verblijf van 30 jaar in een vluchtelingenkamp in Bethlehem. Hun gronden worden echter geconfisqueerd door de omliggende Israëlische kolonies. Met het project wordt de aanleg van nieuwe akkers en serres gesteund zodat de gronden niet langer braakliggend zijn en zo dus minder gemakkelijk door Israëlische kolonisten kunnen worden ingenomen. Het is tevens een zelfvoorziening in voedsel voor de bewoners van Wadi Fukin en een mogelijkheid tot handel voor de Palestijnse boeren." (TOGH)www.vredesloop.be