"78.000 doden in één klap, dit is een ongelooflijk aantal" zegt Hilde Naessens van Vredesactie Brugge. "Alsof het nog niet genoeg was ontspint zich onmiddellijk na Hiroshima een kernwapenwedloop. In de jaren 80 van vorige eeuw zullen er tot 60.000 kernwapens opgesteld staan tussen Oost en West, een hallucinant aantal" vervolledigt ze. "De kernbommen in Kleine-Brogel dateren uit deze periode."
...

"78.000 doden in één klap, dit is een ongelooflijk aantal" zegt Hilde Naessens van Vredesactie Brugge. "Alsof het nog niet genoeg was ontspint zich onmiddellijk na Hiroshima een kernwapenwedloop. In de jaren 80 van vorige eeuw zullen er tot 60.000 kernwapens opgesteld staan tussen Oost en West, een hallucinant aantal" vervolledigt ze. "De kernbommen in Kleine-Brogel dateren uit deze periode."In 2015 keurde zowel het Vlaamse parlement als De Kamer met een grote meerderheid een resolutie goed die aanstuurde op de verwijdering van de kernwapens uit Kleine-Brogel. In dat jaar was Barack Obama reeds in zijn tweede ambtstermijn. Recentelijk, in januari 2020, legde de sp.a een gelijkaardige motie in De Kamer voor. Naast de verwijdering van de kernwapens in Kleine-Brogel zou België ook het verdrag op het verbod van kernwapens ondertekenen. De motie werd verworpen. "Wat op vijf jaar zoal kan veranderen." Vult Hilde Naessens aan. "Argumenten als 'een resolutie om kernwapens te verwijderen uit België kan niet ongestraft blijven' schuift men naar voor. Zou de retoriek van de huidige Amerikaanse president Donald Trump daar iets mee te maken hebben?"Ook België heeft zijn steentje bijgedragen aan de ontwikkeling van de Hiroshima bom vertelt Piet Wittevrongel, nestor van Vredesactie Brugge. "Het is de Union Minière, voorganger van Umicore, die meer dan 1.500 ton uraniumerts uit de mijn van Shinkolobwe in het voormalige Belgisch Congo leverde. Nu we het steeds meer over ons koloniaal verleden hebben moet ook dit gezegd worden." Uit zijn archief diept hij een interview uit 1974 van Maurice De Wilde met de voormalige havenkapitein van Zeebrugge, Beken, op. "In dit interview verklaart de havenkapitein dat hij duidelijke aanwijzingen heeft dat er schepen met kernwapens in Zeebrugge in transit zijn. Hij baseert zich hiervoor op de veiligheidsmaatregelen die hij moet nemen en, indien het mis zou gaan, de rampenplannen die hij moet afkondigen."Gezien de enorme risico's die kernwapens inhouden ijvert Vredesactie Brugge dan ook voor het verwijderen van de kernwapens uit Kleine-Brogel, de ondertekening van het verdrag op het verbod van kernwapens door België en een algemene afbouw van de kernwapenarsenalen.Om het drama van Hiroshima nogmaals voor het voetlicht te brengen en de eis voor een kernwapenvrije wereld kracht bij te zetten, toonde Vredesactie Brugge op de Markt tussen 15 en 16 uur een pancarte, waarop de impact van een kernbom op Brugse grondgebied te zien is.Volgens schepen van Cultuur Nico Blontrock ondersteunt de Stad Brugge deze bewustmakingsactie graag. Bijgevolg speelde stadsbeiaardier Wim Berteloot om 15 uur het universeel bekende vredeslied 'Give peace a chance' van John Lennon op de beiaard. "Het is tijdens de Coronaperiode al meermaals duidelijk geworden dat de Brugse beiaard mensen een hart onder de riem kan steken, ook deze oproep voor vrede krijgt hiermee extra weerklank", aldus Nico Blontrock.Waarnemend burgemeester Pablo Annys hees op donderdagmorgen 6 augustus 2020 om 8.15 uur aan de toegangspoort van het Stadhuis op de Burg 12 de Mayors for Peace vlag. Deze vlag wappert van 6 tot 9 augustus aan het Brugse Stadhuis. Deze vlag wordt jaarlijks gehesen op 6 augustus om 8.15 uur en gestreken op 9 augustus om 11.02 uur.