Tijdens een anonieme plechtigheid op dinsdag 15 oktober vond Nicknam Masoud zijn laatste rustplaats op de Begraafplaats De Blauwe Toren in Brugge. Twee maanden eerder, op vrijdag 23 augustus, vond de Scheepvaartpolitie zijn dode lichaam voor de kust van Zeebrugge. In een zelfgemaakte zwemvest van plastic flessen had hij ons land proberen te bereiken. "Op basis van zijn identiteitsbewijs leidde men af dat het een Iraakse vluchteling moest zijn. ...

Tijdens een anonieme plechtigheid op dinsdag 15 oktober vond Nicknam Masoud zijn laatste rustplaats op de Begraafplaats De Blauwe Toren in Brugge. Twee maanden eerder, op vrijdag 23 augustus, vond de Scheepvaartpolitie zijn dode lichaam voor de kust van Zeebrugge. In een zelfgemaakte zwemvest van plastic flessen had hij ons land proberen te bereiken. "Op basis van zijn identiteitsbewijs leidde men af dat het een Iraakse vluchteling moest zijn. Men slaagde er evenwel niet in om te achterhalen om wie het concreet ging", duidt Hilde Nasessens van Vredesactie Brugge.Op vrijdag 15 november slaagde de Britse tv-zender ITV daar wel in. "Zij onderzochten de inhoud van zijn rugzak. Op basis van de geheugenkaart van zijn smartphone en een S(ecure) D(igital) D(ata)-kaart konden de Engelsen achterhalen dat het om Nicknam Masoud ging, een Iraanse vader van verschillende zonen en een dochter. Indien zijn identificatie eerder was gebeurd, zou zijn begrafenis er heel anders hebben uitgezien en had zijn familie op een andere manier kunnen rouwen", merkt Naessens op. "Wat ITV lukte, had de overheid ook moeten kunnen. Er liep duidelijk iets fout bij de niet-identificatie van Nicknam Masoud. Bij navraag om uitleg verwees provinciegouverneur Carl Decaluwé ons door naar de diensten van de procureur des Konings."In een open brief aan Jean-Marie Cools vraagt Vredesactie Brugge nu wat er fout liep tijdens het onderzoek en in welke mate men zijn familie nog tegemoet kan komen. De organisatie opteerde om in deze kerstperiode actie te voeren. "Zowat tweeduizend jaar geleden decreteerde Herodes I de Grote de kindermoord. Hierop sloegen de ouders van Jezus op de vlucht naar Egypte met hun pasgeboren baby. Men kan geen beter symbool vinden voor asielzoekers en vluchtelingen en onschuldige slachtoffers van gewapende conflicten", meent Naessens.Daarom roept Vredesactie Brugge op om het recht op asiel en de erkenning als vluchteling te blijven garanderen. "Voorts moet men overgaan tot een stopzetting van de bewapening van de verschillende partijen in het Midden-Oosten", poneert Naessens. "De betrokken partijen dienen ook rond de tafel plaats te nemen om een dialoog op gang te brengen die leidt tot een duurzame oplossing."(svv/ foto svv)