"De impact van de coronacrisis op de maatschappij is niet min", horen we van gemeenteraadslid Margot Wybo (CD&V). "Naast een serieuze gezondheidscrisis hakte COVID-19 ook voor vele gezinnen in op de financiële gezondheid. Eind mei waren er al berichten over de vele nieuwe mensen die zich financieel moeilijk wisten te beredderen en de stijging van de hulpvraag bij verschillende OCMW's."
...

"De impact van de coronacrisis op de maatschappij is niet min", horen we van gemeenteraadslid Margot Wybo (CD&V). "Naast een serieuze gezondheidscrisis hakte COVID-19 ook voor vele gezinnen in op de financiële gezondheid. Eind mei waren er al berichten over de vele nieuwe mensen die zich financieel moeilijk wisten te beredderen en de stijging van de hulpvraag bij verschillende OCMW's.""Heeft het Welzijnshuis die stijging ook ervaren en hoe heeft het Welzijnshuis dit aangepakt? Zijn er nieuwe mensen komen aankloppen? En heeft de voedselhulp in Roeselare ook te maken gehad met tekorten ten gevolge van het sluiten van vele horecazaken en het hamsteren?"Schepen Bart Wenes (CD&V): "Een belangrijke indicator is het aantal leefloondossiers. Normaal gaat het om ongeveer 700 per maand. Een aantal dat niet is gestegen. We zien wel meer mensen die met hun inkomsten net boven het leefloonbarema zitten. Mensen die we nog niet kenden en die zich voor het eerst wenden tot het Welzijnshuis voor financiële hulp of informatie."Als we het aantal hulpvragen bekijken, dan zien we een stijging van 7 procent, dat zijn een honderdtal huishoudens die zich voor het eerst hebben gewend tot het Welzijnshuis. Dat is niet significant, maar ik denk dat hier de piek nog moet komen. Eenmaal bepaalde maatregelen zoals premies en dergelijke ten einde zijn, dan zal het aantal de mensen met problemen serieus stijgen. Ook wat voedselhulp betreft is er een stijging van 25 procent van mensen die zich moeten wenden tot voedselhulp bij De Graancirkel. Gelukkig was het aanbod voldoende groot.""Ook dankzij de financiële ondersteuning vanuit de POD Maatschappelijke Integratie en de Koning Boudewijnstichting kon de werking gecontinueerd worden. Daarnaast heeft de federale overheid beslist de gemeenten en OCMW's financieel te ondersteunen om een deel van de extra uitgaven ten gevolge van de COVID-19 crisis op lange termijn te verzachten. Zo is er een nieuw Koninklijk Besluit voor een extra budget van 100 miljoen euro. Het gaat voor Roeselare over een subsidie van 540.905,00 euro. De nadruk zal worden gelegd op preventiemaatregelen, met name om te vermijden dat mensen in financiële situaties terechtkomen die kunnen leiden tot overmatige schulden of het verlies van een woning. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de eenoudergezinnen, die in het bijzonder blootgesteld worden aan het armoederisico en die zwaar getroffen zijn door een verlies van inkomsten, vaak het enige inkomen van het gezin."