De vormelingen liepen de ommegang rond de kerk in pij en droegen het var...

De vormelingen liepen de ommegang rond de kerk in pij en droegen het varken van Sint-Antonius, zoals de oude traditie het voorschrijft. Ze werden voorgegaan door belleman Peter Caesens, Koninklijke harmonie Sint-Cecilia en de drumband van Rollegem. Na de eucharistieviering volgde nog een tractorwijding en daarna gingen de Rollegemnaars samen aan tafel. (EDB)