Voorzitter VVEK wil volgend jaar al op kunstgras spelen in Emelgem

Een grote plensbui leidde afgelopen weekend tot de afgelasting van de derby VV Emelgem-Kachtem tegen Lendelede. Wateroverlast herschaapte het al gehavende terrein in een onbespeelbare modderpoel. De annulatie was voor het bestuur van de club letterlijk én figuurlijk de druppel die de emmer deed overlopen. Voorzitter Ronny Ghillemyn stuurt aan op de komst van een kunstgrasveld, maar de stad vraagt nog even geduld.

Voorzitter Ronny Ghillemyn bij het voetbalveld van VVEK dat er zwaar beschadigd bijligt: “Spelen was afgelopen weekend onmogelijk.” (Foto Frank)

De bedenkelijke staat van de terreinen van voetbalclub VV Emelgem-Kachtem in de Merelstraat is een oud zeer. De club sukkelt al ettelijke jaren met het veld. Vorig seizoen volgde nog de aanleg van een drainagesysteem in de hoop de problematiek op te lossen, maar de combinatie met een heel droge zomer leidde niet tot de verwachte resultaten. “Los daarvan is het veld door een externe firma niet goed ingezaaid”, meent voorzitter Ronny Ghillemyn. “De droogte van de voorbije zomer zal wel een rol gespeeld hebben, maar dat kan niet de enige oorzaak van de huidige staat van het veld zijn. We hebben vier maand aan een stuk dag in dag uit gesproeid. Dat kon omdat we met een boorput zaten. Bij het begin van het seizoen is die firma het veld nog een paar keer komen herzaaien, maar dat heeft niet veel uitgehaald. Het resultaat is dat er grote bruine strepen over grote delen van het veld te zien zijn. Dat leidde het voorbije weekend tot een rampscenario waarbij het veld in een modderpoel herschapen werd en spelen niet mogelijk was. Een triest dieptepunt.”

Oude belofte

Ronny hoopt dat de stad zo vlug mogelijk werk maakt van een oude belofte. “We zijn al jaren vragende partij voor een kunstgrasveld. KFC Mandel United kreeg nu voorrang en beschikt over een uitstekende accommodatie, maar wij blijven op onze honger zitten. Ik hoor dat het wellicht 2020 zal zijn voor daar werk van gemaakt wordt, maar ik vind dat de stad een inspanning moet doen om dat eerder te klaren. Wij willen volgend jaar al op kunstgras kunnen spelen. Ze moeten even door de zure appel heen bijten en nu al geld uitgeven. Als we nog twee jaar moeten wachten zullen we nog twee jaar met miserie zitten.”

“Mandel United beschikt over een uitstekende accommodatie, wij blijven op onze honger zitten”

De stad volgt de problematiek ondertussen nauwgezet op. Er vond dinsdagochtend al een rondgang met Farys, de sportdienst en mensen van de club plaats. “Door de installatie van het drainagesysteem moest vorig seizoen alles afgegraven worden en werden er putten getrokken om drainagebuizen te leggen”, vertelt sportfunctionaris Francis Kerckhof.

Patattenveld

“Die zijn opgevuld met zand om een goede waterdoorlaatbaarheid te krijgen. Daarna moest het gras helemaal opnieuw kiemen. Helaas hebben we een heel droge vroege, droge zomer gehad en de plaats waar de putten opgevuld met zand lagen groeide dat gras heel moeilijk. Opnieuw inzaaien was geen succes. We gaan deze week aarde opvoeren, prikken en rollen zodat de bestaande putten opgevuld raken en het water een goede afvoer in de ondergrond kan vinden. Dat is een tussentijdse oplossing en iets wat we nog voor de rest van het seizoen wekelijks zullen moeten opvolgen. Hopelijk hebben we met het bestaande gras tegen volgend seizoen wel een deftige grasmat.”

“Het gaat om een terrein waar er al jaren problemen zijn”

Burgemeester Bert Maertens (N-VA) belooft beterschap, maar vraagt tegelijk nog wat geduld.

“Het gaat om een terrein waar er al jaren problemen zijn. Ik heb als tiener nog op dat veld gevoetbald en toen lag het er al regelmatig als een ‘patattenveld’ bij. De ondergrond is er niet ideaal. Het is dus een probleem dat niet in één-twee-drie opgelost raakt. We hebben het nu geprobeerd met een nieuw drainagesysteem en hopen met nieuwe maatregelen de situatie dit seizoen te normaliseren.”

“In ons beleidsplan voor de nieuwe legislatuur maken we de belofte onderr andere in Emelgem een nieuw kunstgrasveld aan te leggen. Dat zal echter nog niet in 2019 zijn, omdat het budget voor dat jaar enkel de afwerking van lopende zaken omvat. Pas vanaf 2020 kunnen we zaken die in het meerjarenplan opgenomen zijn in de praktijk uitvoeren. We zijn nu volop bezig met dat plan te finaliseren.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.