De Orde van het Vlastreffen Kortrijk vzw, in 2010 gesticht door André Vandenbroucke - tevens stichter van Vlastreffen Kortrijk in 1990 - draagt traditiegetrouw elk jaar enkele nieuwe leden voor.Op de lijst stonden dit jaar onder meer gouverneur Carl Decaluwé, Jan Sijnave, directeur Algemeen Belgisch Vlasverbond, de Kortrijkse schepenen Ruth Vandenberghe, Axel Ronse en Philippe De Coene, Texture, Vlasmuseum van Kortrijk, en Liam Everts, de zoon van Stefan Everts. Ook Jo Foubert, de huidige voorzitter van het vernieuwde Vlastreffen sinds 2017, stond op de lijst.
...

De Orde van het Vlastreffen Kortrijk vzw, in 2010 gesticht door André Vandenbroucke - tevens stichter van Vlastreffen Kortrijk in 1990 - draagt traditiegetrouw elk jaar enkele nieuwe leden voor.Op de lijst stonden dit jaar onder meer gouverneur Carl Decaluwé, Jan Sijnave, directeur Algemeen Belgisch Vlasverbond, de Kortrijkse schepenen Ruth Vandenberghe, Axel Ronse en Philippe De Coene, Texture, Vlasmuseum van Kortrijk, en Liam Everts, de zoon van Stefan Everts. Ook Jo Foubert, de huidige voorzitter van het vernieuwde Vlastreffen sinds 2017, stond op de lijst. Enkele bekende leden van de Orde zijn onder meer Stefaan De Clerck, eregouverneur Paul Breyne, acteur en zanger Marijn Devalck en Jean-Marie Pfaff. De tiende verjaardag van de Orde van het Vlastreffen werd gevierd met een ontvangst op het stadhuis en een feestelijk diner in Damast Kortrijk. In 2010 stichtte André de Orde van het Vlastreffen om verdienstelijke leden die meewerkten aan het Vlastreffen Kortrijk te eren met een lint van de Orde. Het Vlastreffen kon elk jaar duizenden motorliefhebbers inschrijven om te rijden voor het goede doel en door de jaren heen duizenden euro doneren aan allerhande goede doelen. Bij de 25ste editie van Vlastreffen Kortrijk in 2014 nam André afscheid als voorzitter. Hij was toen 25 jaar voorzitter. André werd opgevolgd door Bart Denauw. Bart werd begin 2018 opgevolgd door Delphine Vanneste en Regnier Bultinck, manager van de Kortrijkse Rijschool. Nog in 2018 kwam er een totaal nieuw bestuur met als voorzitter Jo Foubert. Jo werd dit jaar voorgedragen door André voor de Orde van het Vlastreffen. Jo Foubert weigerde echter en stuurde een onaangename brief. Daarin staat letterlijk te lezen: "Vooreerst heeft de Orde van het Vlastreffen geen enkele verbintenis met het Vlastreffen vzw en het Motortreffen. Wij vinden het dan ook niet kunnen dat u op deze manier enige verbondenheid tussen de vzw en de Orde van het Vlastreffen poogt te creëren." "Daarenboven dien ik u mee te delen dat de naam Vlastreffen de handelsnaam is van Vlastreffen vzw en deze natuurlijk enige bescherming geniet, waardoor deze niet kan gebruikt worden zonder onze toestemming. Voor zover als nodig stellen wij u dan ook in gebreke wegens het niet toegestane gebruik van de handelsnaam van de Vlastreffen vzw (sic) en verzoeken u dan om uw activiteiten onder de naam Orde van het Vlastreffen onmiddellijk te staken. Wij distantiëren ons volledig van de Orde en uw persoon." Indien nodig worden verdere stappen ondernomen, luidt het nog. Dit ondertekend door Jo Foubert en bestuursleden Kevin Tremerie en Bruno Vanhee. "Ik laat me dit niet aan het hart komen. Dit is je reinste onzin en te belachelijk voor woorden. Vlastreffen is een vzw door mij gesticht in 1990 en De Orde van het Vlastreffen is een vzw door mij gesticht in 2010", aldus André Vandenbroucke. "Misschien mochten ze aan mij eerst toestemming vragen om de naam Vlastreffen te gebruiken."