De Orde van het Vlastreffen Kortrijk vzw, in 2010 gesticht door André Vandenbroucke - tevens stichter van Vlastreffen Kortrijk in 1990 - draagt traditiegetrouw elk jaar enkele nieuwe leden voor.Op de lijst stonden dit jaar onder meer gouverneur Carl Decaluwé, Jan Sijnave, directeur Algemeen Belgisch Vlasverbond, de Kortrijkse schepenen Ruth Vandenberghe, Axel Ronse en Philippe De Coene, Texture, Vlasmuseum van Kortrijk, en Liam Everts, de zoon van Stefan Everts. Ook Jo Foubert, de huidige voorzitter van het vernieuwde Vlastreffen sinds 2017, stond op de lijst.
...