Op het jaarlijks koffiefeest bij Tuinhier, de vereniging voor tuinliefhebbers die 230 leden telt, stonden dit jaar niet alleen de traditionele onderwerpen op het progra...

Op het jaarlijks koffiefeest bij Tuinhier, de vereniging voor tuinliefhebbers die 230 leden telt, stonden dit jaar niet alleen de traditionele onderwerpen op het programma. Dit jaar werd er ook afscheid genomen van enkele verdienstelijke personen. Zo gaf Gilbert Deman, die 40 jaar bestuurslid was waarvan 25 jaar voorzitter, de fakkel door aan Luc Deboosere. Luc is nu erevoorzitter. Ook Joris Naessens nam afscheid na 15 jaar te hebben ingestaan voor het secretariaat. Johan Roose zal in zijn voetsporen treden. Daarnaast werden ook nog drie bestuursleden bedankt voor de inzet: Hubert Ameye (die 15 jaar bestuurslid was), Marcel Godderis (14 jaar) en Dorine Vandyck (die zich drie jaar inzette voor de goede werking van Tuinhier). Op de foto herkennen we de afscheidnemenden geflankeerd door hun echtgenote. Dorine Vandyck ontbreekt. (RSB)